Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.advisorValleala, Ulla Maija
dc.contributor.authorTiensuu, Kati
dc.contributor.authorTurkia, Tiia
dc.date.accessioned2020-05-05T09:19:51Z
dc.date.available2020-05-05T09:19:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68837
dc.description.abstractTutkimuksemme tehtävänä oli selvittää, miten opintojensa loppuvaiheessa olevat luokanopettajaopiskelijat kokevat oman asiantuntijuutensa ja millä tavoin he kokevat opettajankoulutuksen kehittäneen heidän asiantuntijuuttaan. Tutkimuksessa asiantuntijuus jaoteltiin kognitiiviseen, sosiaaliseen ja tiedonluomisen näkökulmaan. Keräsimme aineiston haastattelemalla 11 Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijaa, jotka olivat suorittaneet tai suorittivat tutkimuksen aikana päättöharjoittelua. Aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä. Tuloksiemme mukaan opettajankoulutus ei tukenut opiskelijoitaan riittävästi asiantuntijuuden osa-alueilla. Opiskelijat kaipasivat lisää käytännön kokemusta, kasvatustieteen teoriaa, ohjausta ja tietoa opettajan työstä. Lisäksi he halusivat opintoihinsa lisää haasteita. Opiskelu kehitti itsereflektion taitoja. Opiskelijat kokivat koulutuksen ilmapiirin hyväksi ja saaneensa vertaistukea. He tunnistivat itsen ja opettajuutensa kehityksen sekä näkivät suurimmat osan tarvittavista taidoista kehittyvän vasta työelämässä. Pohdinnassamme korostui tulosten perusteella neljä teemaa: eriarvoisuus, tiedostamaton kehitys opintojen aikana, opiskelijan oman persoonan vaikutus sekä elinikäinen oppiminen ja opettajuuden prosessi. Eriarvoisuus ja opiskelijan oma persoona vaikuttivat merkittävästi kokemuksiin opinnoista. Opiskelijat tunnistivat kehityksensä, mutta suuri osa siitä oli tiedostamatonta. He tunnistivat työelämän merkityksen ja opettajuuden koko elämän kestävän prosessin.fi
dc.format.extent84
dc.language.isofi
dc.title“Tässä ammatissa asiantuntijuus kehittyy ja kehittyy, että eihän siinä päätepistettä oo.” : luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia asiantuntijuudestaan ja opettajankoulutuksen merkityksestä sen kehityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005053050
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajankoulutuslaitokset
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysoopettajuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record