Show simple item record

dc.contributor.advisorLehtinen, Esa
dc.contributor.authorAutio, Tiina
dc.date.accessioned2020-05-04T06:07:30Z
dc.date.available2020-05-04T06:07:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68800
dc.description.abstractTässä tutkielmassa määrittelen, millainen ansioluettelo on tekstilajina. Ansioluetteloita ei ole tutkittu Suomessa aiemmin, joten tutkimukseni täyttää tutkimusaukkoa työnhaun diskurssin tekstilajien kentällä. Muita työnhaun diskurssiin liittyviä tekstilajeja on tutkittu Suomessa hieman, mutta niitäkin kielitieteellisesti verrattain vähän ja lähinnä pro gradu -tutkielmissa. Tutkimusaukon paikkaamisen lisäksi tutkimukseni antaa hyödyllistä tietoa siitä, millaisia ansioluetteloita työnhaussa liikkuu nykypäivänä. Lähestyn tutkimusongelmaa seuraavien tutkimusky-symysten avulla: 1. Millainen on prototyyppinen ansioluettelon rakenne? a. Mistä vaiheista ansioluettelo muodostuu? b. Mitkä vaiheet ovat tekstilajille välttämättömiä ja mitkä valinnaisia? c. Millaista säännönmukaisuutta vaiheiden järjestäytymisestä löytyy? 2. Miten ansioluettelo rakentuu kielellisesti ja visuaalisesti? a. Mitkä kielelliset piirteet ovat ansioluettelolle tai sen tietyille rakenneosille tyypillisiä? b. Mitä toistuvia visuaalisia elementtejä ansioluettelossa esiintyy? Keräsin aineistoni (n=29) sosiaalisen median avulla Webropol-kyselyn kautta. Kyselyn alkuun liitin tieto-suojailmoituksen, jossa kerroin vastaajilleni siitä, miten säilytän aineiston, millä tavoin käytän heidän henkilötie-tojaan ja kuinka aion pseudonymisoida ne. Aineistonkeruun jälkeen pseudonymisoin aineistosta kaikki henkilö-tiedot laittamalla jokaisen henkilötiedon kohdalle sitä vastaavan termin Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimii systeemis-funktionaalinen kieliteoria sekä tekstilajitut-kimus. Analyysissani on kaksi tasoa, joista toinen keskittyy tekstilajin rakenteeseen ja toinen kieleen. Rakennetta analysoin vaiheanalyysin mukaan tunnistamalla ansioluetteloista toistuvia vaiheita ja askelia. Kieltä analysoin SF-teoriaan pohjautuvien metafunktioiden sekä deskriptiivisen kieliopin avulla. Ansioluettelon visuaalista puolta analysoin visuaalisen kieliopin käsitteillä. Aineistostani löytyi kolmenlaisia ansioluetteloita: perinteisiä, visuaalisia ja hybridejä. Analyysini pohjalta tunnistin ansioluetteloista kuusi vaihetta, joista välttämättömiä ovat MUODOLLISUUDET, KOULUTUSTAUSTA, TYÖKOKEMUS sekä TAIDOT JA OSAAMINEN ja valinnaisia ESITTELY ja LUOTTAMUSTOIMET. Analyysini perusteel-la voi sanoa, että ansioluettelot ovat nykyään enenevissä määrin visuaalisia kokonaisuuksia, joita voi lukea use-asta suunnasta käsin. Koska tämä on ensimmäinen tutkimus ansioluetteloista, tutkimukseni toimii myös hyvänä pohjana työnhaun diskurssin tekstilajien jatkotutkimuksille.fi
dc.format.extent88
dc.language.isofi
dc.subject.othertekstilaji
dc.subject.othersysteemis-funktionaalinen kieliteoria
dc.titleAnsioluettelo tekstilajina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202005043019
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoansioluettelot
dc.subject.ysogenret
dc.subject.ysotyönhaku


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record