Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorVirta, Vilma
dc.contributor.authorKorhonen, Petra
dc.date.accessioned2020-04-28T11:22:25Z
dc.date.available2020-04-28T11:22:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68753
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin yläkoulussa annettavaa sosioemotionaalista tukea. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin yläkoulun opettajat tukevat oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä. Lisäksi tutkittiin sitä, kuinka tätä oppilaille tarjottavaa tukea tulisi opettajien mielestä kehittää. Tutkimukseen osallistui seitsemän opettajaa viidestä eri Keski-Suomen ylä- ja yhtenäiskoulusta. Heistä viisi toimi aineenopettajana ja kaksi erityisopettajana. Aineisto kerättiin haastattelemalla tammikuun 2020 aikana. Aineiston analyysi toteutettiin laadullisesti aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Opettajat tukivat oppilaiden sosioemotionaalista kehitystä ohjaamalla heidän käyttäytymistään toivottuun suuntaan ja huomioimalla heidät yksilöllisesti. Käyttäytymistä ohjattiin pääsääntöisesti opettajajohtoisilla keinoilla, kuten rajojen asettamisella. Myös oppilaslähtöisiä keinoja, kuten ryhmätyöskentelyä hyödynnettiin käyttäytymisen ohjaamisessa. Oppilaan yksilöllinen huomioiminen perustui oppilastuntemukseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön, joiden kautta opetusta mukautettiin oppilaskohtaisesti. Eniten kehittämisen tarvetta opettajat näkivät koulun toimintakulttuurin muuttamisessa positiivisemmaksi ja eri tahojen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Myös oppilaiden toiminnan ja sen seurausten ymmärtämisessä nähtiin kehitettävää. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että oppilaslähtöisten ja ennaltaehkäisevien tuen keinojen käyttöä yläkoulussa tulisi tehostaa. Lisäksi tietoa sosioemotionaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta olisi syytä lisätä. Entistä enemmän pitäisi tunnistaa myös tämän sosioemotionaalisen tuen merkityksellisyys oppilaille.fi
dc.format.extent89
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othersosioemotionaalinen kehitys
dc.subject.othersosioemotionaalinen tuki
dc.titleOppilaiden sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen yläkoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004282957
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotunteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record