Show simple item record

dc.contributor.advisorKokko, Sami
dc.contributor.advisorPoskiparta, Marita
dc.contributor.authorPyykkö, Oona
dc.date.accessioned2020-04-21T11:34:03Z
dc.date.available2020-04-21T11:34:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68624
dc.description.abstractTupakkatuotteet ovat olleet pitkään koko maailmaa koskeva terveysongelma. Suomessa on tehty jo kauan työtä varsinkin nuorten tupakkatuotteiden käytön ehkäisemiseksi. Tupakointi nuorten keskuudessa on vähentynyt, mutta hyvää kehitystä varjostaa lisääntynyt nuuskan käyttö. Ruotsalainen nuuska on selkeästi käytetyin savuton tupakkatuote Suomessa. Vaikka nuuskan myynti kiellettiin vuonna 1995, se ei vähentänyt nuuskan käyttöä. Nuuska ymmärretään nuorten keskuudessa haitalliseksi, mutta nuoret kokevat nuuskaamisesta aiheutuvat haitat vaihtelevasti. Nuuskaaminen voi vahvistaa jatkuvasti laajenevaa terveyden eriarvoistumista, jos nykyinen nuuskan käytön trendi jatkaa noususuuntaisena. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten 9.-luokkalaisten nuorten nuuskan käyttö on muuttunut vuodesta 2002–2018 ja miten tupakointi, koulutusorientaatio ja perheen varallisuusindeksi ovat yhteydessä nuuskaamiseen. Tutkimuksen aineistona käytettiin WHO-Koululaistutkimuksen kautta kerättyä aineistoa vuosilta 2002, 2006, 2010, 2014 ja 2018. Aineistoon sisältyivät 9.-luokkalaiset oppilaat (N= 8209) ovat suomenkielisistä kouluista ympäri Suomea. Tilastollisina analyyseinä käytettiin ristiintaulukointia, Khiin neliö (χ2) -testiä ja binääristä logistista regressiomallia. Aineisto analysoitiin IBM SPSS Statistics 26-ohjelmalla. Tutkimuksen tulosten mukaan 9.-luokkalaisten nuuskan käyttö on lisääntynyt vuodesta 2002 vuoteen 2018. Nuuskaamisen yleisyys on noussut noin viisi prosenttia tällä aikavälillä. Nuuskaaminen oli yleisempää pojilla, tupakoivilla ja perheen varallisuusindeksissä korkean luokan saaneilla. Varsinkin sukupuolierot nuuskan käytössä olivat suuret, sillä tyttöjen keskuudessa nuuskan käyttö oli vielä hyvin harvinaista. Myös tupakoiminen lisäsi moninkertaisesti nuuskaamisen todennäköisyyttä. Koulutusorientaation ja nuuskaamisen välillä havaittiin yhteys pojilla joinakin tutkimusvuosina. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta 9.-luokkalaisten nuuskan käytön yleistyneen. Aikaisemmat tutkimukset ovat saaneet samankaltaisia tuloksia. Tulevaisuudessa nuuskaa on tärkeä tarkastella omana ilmiönään, eikä osana tupakointia. Nuuskaamisen trendistä ja siihen johtavista syistä on ehdottomasti tarpeellista tehdä lisätutkimusta ja sitä kautta lisätä ehkäisevää työtä Suomessa.fi
dc.description.abstractUse of tobacco products has been a worldwide health problem for decades. In Finland, there has been an attempt to prevent the use of tobacco products particularly among young people for several years. Smoking among young people has decreased, but good development is overshadowed by increased use of snus. Swedish snus is the most widely used smokeless tobacco product in Finland. Although the sale of snus was banned in 1995, it did not reduce the use. Snus is perceived as harmful by young people, but how they experience the disadvantages of snus use varies. However, snus use can contribute to widening health inequalities if this current growing trend of snus use continues. The purpose of this study was to investigate how the snus use in 9th grade adolescents has changed between 2002 and 2018, and how smoking, educational orientation and Family Affluence Scale are related to snus use. The data used for the study was taken from the WHO School Survey 2002, 2006, 2010, 2014 and 2018. The 9th grade students (N= 8209) included in the data were from Finnish-speaking schools all over Finland. Cross-tabulation, Chi-square (χ2) test and binary logistic regression model were used as statistical analyses. The data was analyzed with IBM SPSS Statistics 26. According to the results of the study, the trend in snus use of 9th graders has increased from 2002 to 2018. Overall snus use has increased by about 5% during this time. The snus use was more common among boys, smokers and families with the high class in the Family Affluence Scale. There was significant gender difference in the snus use as it was still very rare among girls. Smoking was associated with increased likelihood of snus use. A link between educational orientation and snus use was found among boys in some of the observed years. Based on this study, we can see that the snus use of 9th grade students has become more common. Previous studies have yielded similar results. In the future, it is important to look at snus as a phenomenon of its own and not as a part of smoking. There is an urgent need for further research into the snus use trend and the reasons that lead to it and overall an increase in preventive work in Finland.en
dc.format.extent68
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.other9.-luokkalaiset
dc.titleNuuskan käytön trendi 9.-luokkalaisilla vuosina 2002–2018 : WHO-koululaistutkimuksen tuloksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004212835
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysotrendit
dc.subject.ysonuuska
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotupakkatuotteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record