Show simple item record

dc.contributor.advisorViitasalo, Katri
dc.contributor.authorAlho, Sanna
dc.date.accessioned2020-04-21T05:21:03Z
dc.date.available2020-04-21T05:21:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68607
dc.description.abstractTämä sosiaalityön pro gradu -tutkielma kohdistuu maahan muuttaneiden äitien kokemuksiin kotoutumisesta ja äitiyden yhdistämisestä kodin ulkopuoliseen elämään. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty näkemys monilapsisten maahan muuttaneiden äitien kotiin jäämisestä sekä kotoutumisen haasteista. Tutkimuksen tarkoitus on täydentää tätä näkemystä äitien kertomasta tuotetun vastapuheen avulla heidän kokemuksiinsa perustuen kotoutumisesta, osallisuudesta, toimijuudesta ja arjesta. Tutkimustehtävänä on kriittisesti tarkastella yhteiskunnan kykyä tuottaa osallisuuden edellytyksiä. Sitä tarkastellaan arjen kansalaisuuden käsitteen avulla. Viitekehyksenä tutkimuksessa käytetään Aila-Leena Matthiesin (2017) hyvinvointipalveluiden osallistumisparadigmaan liittyviä keskusteluja osallistumisen mahdollisuuksista ja haasteista. Äitien kokemuksia selvitetään kuuden vähintään viisi vuotta Suomessa asuneen 30–50-vuotiaan äidin haastattelujen avulla. Tutkimusmenetelmäksi valittiin aineistolähtöinen laadullinen tutkimus ja aineistonkeruun menetelmäksi temaattinen tutkimushaastattelu. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Äitien kokemuksia tavoitettiin fenomenologisen-hermeneuttisen - ja vastapuhetta konstruktionistisen metodin avulla. Tutkimus osoitti näiden äitien kotoutumiskokemusten perusteella heidän olevan perinteisiä työssäkäyviä perheen äitejä. Näkökulma täydentää ja laajentaa maahan muuttaneista äideistä muodostunutta kuvaa ja vahvistaa myös näkemystä heidän huomioimisesta kategorisoidun ryhmän sijaan yksilöinä. Tutkimuskysymykseksi valittiin, millaisia osallisuuden mahdollisuuksia ja haasteita yhdistyy kotoutumiseen äitien kertomana. Tulokseksi saatiin, että äidit ovat osanneet rakentaa itselleen ja perheilleen yhteiskunnan tarjoamista kotouttamispalveluista toimivat edellytykset arjesta selviytymiseen sekä onnistuneet kanavoimaan edellytykset itselleen toimiviksi kotoutumismahdollisuuksiksi. Kotoutumiseen liittyvinä haasteina tulee esille koto-ohjauksen-, tiedon-, viranomaisasioinnin-, kielikurssien, konkreettisen työ- ja harjoittelupaikkojen tarve. Lisäksi haasteena koetaan myös toisen kotimaisen - eli ruotsinkielen osaamisen vaatimus. Toisena tutkimuskysymyksenä selvitettiin, kuinka tutkia äitien kertomaa vastapuheena yhteiskunnan tarjoamalle kotoutuvan naisen identiteetille. Äidit kertovat tutkimuksessa onnistuneesta kotoutumisestaan. He ovat onnistuneet rakentamaan uudessa kotimaassaan äitiytensä uudelleen sekä sopeuttamaan toimintatapansa sen sosiaalisen rakenteen mukaisesti.fi
dc.format.extent111
dc.language.isofi
dc.subject.otherarjen kansalaisuus
dc.subject.othervastapuhe
dc.titleArki, perhe-elämä ja vanhemmuus : tutkimus äitien kotoutumiskokemuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004212820
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoäitiys
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysoäidit
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoidentiteetti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record