Show simple item record

dc.contributor.advisorLappalainen, Raimo
dc.contributor.authorHeikkilä, Anni
dc.contributor.authorOllgren, Jasmine
dc.date.accessioned2020-04-17T05:42:17Z
dc.date.available2020-04-17T05:42:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68572
dc.description.abstractSuomalaisilla yliopisto-opiskelijoilla esiintyy aiempaa enemmän hyvinvoinnin ongelmia. Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opinnoissa edistymisen takaamiseksi tarjolla tulee olla tehokasta tukea hyvinvointiin. Yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen on käytetty sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa että kehollisia läsnäoloharjoituksia sisältäviä ryhmäinterventioita, joilla on saatu lupaavia tuloksia. Näitä kahta lähestymistapaa yhdistäviä interventiota ei ole aiemmin tehty. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia hyväksymis- ja omistautumisterapiaa ja kehollisia läsnäoloharjoituksia yhdistävän Embodied ACT ryhmäintervention vaikutusta opiskelijoiden hyvinvointiin, psykologiseen joustavuuteen ja tietoisuustaitoihin. Halusimme myös verrata uudenlaisen ryhmäintervention vaikutuksia aiemmin käytössä olleen yksilöintervention vaikutuksiin. Lisäksi tavoitteena oli selvittää tutkittavien kokemuksia tästä pilottiohjelmasta. Tutkimukseen osallistui 6 yliopisto-opiskelijaa, joille järjestettiin 11 viikon aikana 5 tapaamista sisältänyt ryhmäinterventio. Tapaamisten välissä osallistujat käyttivät Opiskelijan Kompassi – verkkointerventiota. Opiskelijoiden hyvinvointia mitattiin MHC-SF-, PSS- ja Ongelmaluettelo – mittareiden avulla. Tietoisuustaitoja tutkittiin FFMQ-mittarilla ja psykologista joustavuutta AFQ-Y-mittarilla. Mittaukset tehtiin intervention alussa ja lopussa henkilökohtaisissa tapaamisissa. Osallistujien kokemuksia selvitettiin puolistrukturoidun haastattelun avulla tutkimuksen lopussa. Intervention havaittiin lisäävän opiskelijoiden psykologista joustavuutta, tietoisuustaitoja ja vähentävän koettua stressiä ja ongelmien lukumäärää. Ryhmä- ja yksilöinterventioiden vertailu osoitti, että interventiot ovat yhtä vaikuttavia. Tutkittavien kokemukset interventiosta olivat myönteisiä; he kokivat saaneensa ryhmästä vertaistukea sekä konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin haasteisiin. Tutkimuksen johtopäätöksenä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa sekä kehollisia läsnäoloharjoituksia sisältävä ryhmäinterventio tukee opiskelijoiden hyvinvointia. Tutkimuksemme tulosten perusteella Embodied ACT -ohjelman kaltaista interventiota voitaisiin jatkossa hyödyntää osana yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemista.fi
dc.format.extent51
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherHOT
dc.subject.otherkeholliset läsnäoloharjoitukset
dc.subject.otherryhmäinterventio
dc.titleEmbodied ACT : hyväksymis- ja omistautumisterapiaan ja kehollisiin läsnäoloharjoituksiin perustuva ryhmäinterventio yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202004172795
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysohenkinen hyvinvointi
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysotietoinen läsnäolo
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysostressinhallinta
dc.subject.ysoelämänhallinta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record