Show simple item record

dc.contributor.advisorTerävä, Johanna
dc.contributor.authorTurunen, Maija
dc.date.accessioned2020-03-19T06:41:47Z
dc.date.available2020-03-19T06:41:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68240
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää työssäkäyvien vanhempien näkökulmasta pienten lasten arkea. Lapsen arjen tiedetään olevan sidoksissa muun perheen arkeen (ks. Repo 2009) sekä lapsen kasvuympäristöön (ks. esim. Bronfenbrenner 1979). Tässä tutkimuksessa halusin selvittää mistä asioista pienen lapsen arki rakentuu perheissä joissa molemmat vanhemmista käyvät ansiotyössä. Tutkimukseni on laadullinen haastattelututkimus, joka on osa laajaa valtakunnallista Suomen akatemian rahoittamaa CHILDCARE–tutkimushanketta. Hankkeeseen osallistuvat Tampereen ja Jyväskylän yliopistot sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen tarkoituksena on tutkia tasa-arvon kysymyksiä lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä. Haastattelut (n = 17) on toteutettu valtakunnallisesti alle kaksivuotiaiden lasten vanhemmille. Rajasin oman aineistoni työssäkäyvien vanhempien yksilö- (n = 14) ja parihaastatteluihin (n = 3). Tuloksiin pääsin käyttämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tässä tutkimuksessa vanhemmat kuvailivat pienen lapsen arjen rakentuvan sekä lapsen sisäisistä että ulkoisista tekijöistä. Sisäisiä tekijöitä olivat lapsen kasvu ja kehitys, lapsen luonne ja temperamentti, lapsen voimavarat sekä lapsen toimijuus. Ulkoisia tekijöitä olivat vanhemman arki, perheen sosiaalinen verkosto, perhe ja ajallisuudesta sekä perhe ja ympäristötekijät. Keskeisenä tuloksissa näkyi lapsen arjen jatkuva sidoksisuus vanhempien ja muun perheen arkeen sekä lapsen kasvuympäristöön. Lapsen arjen rakentuminen oli yhteydessä vanhemman lapselle tarjoamiin mahdollisuuksiin toimia arjessa. Myös vanhempien herkkyys ja halu tarttua sekä lapsen tekemiin aloitteisiin että ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin on lapsen arjen rakentumisen kannalta merkityksellistä.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherpieni lapsi
dc.subject.otherarjen rakentuminen
dc.subject.othertyön ja perheen yhteensovittaminen
dc.titlePienen lapsen arjen rakentuminen työssäkäyvien vanhempien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003192465
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysolapsiperheet
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record