Show simple item record

dc.contributor.advisorCollin, Kaija
dc.contributor.authorHakola, Veera
dc.date.accessioned2020-03-06T06:18:43Z
dc.date.available2020-03-06T06:18:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68079
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää IT-alalla työskentelevien henkilöiden kokemuksia työssä oppimisesta sekä työssä oppimista edistäviä ja rajoittavia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin oppimista tukevaa esimiestyötä. Tutkielman aihe on ajankohtainen, sillä IT-ala on jatkuvan muutoksen ja kehityksen kohteena teknologioiden kehittyessä ja luodessa tarpeita osaamisen kehittämiselle ja työssä oppimiselle. Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen aineisto koostuu HeRMo-tutkimushankkeen yhteydessä kerätyistä yhteensä yhdeksän IT-alan työntekijän haastattelusta kahdesta eri organisaatiosta. Aineisto analysoitiin tutkimuskysymyksittäin hyödyntäen laadullista sisällön analyysia. Työssä oppimista koettiin tapahtuvan työpaikalla työtä tekemällä, itsenäisesti opiskelemalla, kollegojen avulla, reflektoimalla sekä koulutuksiin osallistumalla. Lisäksi löydettiin yksilö- ja työpaikkasidonnaisia oppimista edistäviä ja rajoittavia tekijöitä. Yksilösidonnaisia edistäviä tekijöitä olivat motivaatio, oma toiminta, luovuus ja koulutustausta. Työpaikkaan liittyviä tekijöitä olivat yhteistyö kollegoiden kanssa sekä työtehtäviin liittyvät tekijät. Rajoittavia yksilösidonnaisia tekijöitä olivat harrastuneisuuden puute ja perhetilanne. Työpaikkasidonnaiset tekijät liittyivät työnohjaukseen, tiedonkulun haasteisiin, kiireeseen sekä työtehtävien luomiin rajoitteisiin. Oppimista edistävä esimiestyö sisälsi avointa vuorovaikutusta, alaisen tukemista sekä vaikutusmahdollisuuksien luomista. Tulevaisuudessa olisi tärkeä tutkia työssä oppimista huomioiden tutkimukseen osallistujien yksilölliset erot, kuten työkokemus ja koulutustausta, jotta saataisiin tarkempaa tietoa niiden yhteydestä työssä oppimiseen.fi
dc.format.extent58
dc.language.isofi
dc.titleTapaustutkimus työssä oppimisesta kahdessa IT-alan organisaatiossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003062307
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotietotekniikka-ala
dc.subject.ysotapaustutkimus
dc.subject.ysotyössäoppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record