Show simple item record

dc.contributor.advisorIsomäki, Hannakaisa
dc.contributor.advisorSilvennoinen, Johanna
dc.contributor.authorHellstén, Tatu
dc.date.accessioned2020-03-05T06:20:22Z
dc.date.available2020-03-05T06:20:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68070
dc.description.abstractTutkielma käsittelee tiedon visualisoinnin ja informaatiomuotoilun ammattilaisten työssään kohtaamia eettisiä ongelmia. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka tiedon visualisoinnin ammattilaiset ymmärtävät työhönsä liittyvät eettiset kysymykset ja näkökulmat, kuinka he asennoituvat työssään kohtaamiinsa eettisiin ongelmiin ja kuinka he toimivat eettisiä ongelmia kohdatessaan. Käytetyt tutkimusmenetelmät ovat laadullisia. Otantamenetelmä on tarkoituksenmukainen, harkinnanvarainen otanta, joka koostuu tiedon visualisoinnin ammattilaisista. Aineistonkeruumenetelmä on verkkokyselynä toteutettu avoin, puolistrukturoitu kysely, jonka tuottama aineisto koostuu vastaajien vapaasti kirjoittamista reflektioteksteistä. Analyysimenetelmä on temaattinen analyysi, jota käyttäen raakahavainnoista supistettu havaintojoukko tiivistyy kysymyksittäin teemoiksi. Tutkimuksen tulokset osoittavat tiedon visualisoinnin ammattilaisten korkean ammattieettisen tason. Tiedon visualisoinnin ammattilaiset suhtautuvat työnsä eettisiin kysymyksiin kriittisesti ja valveutuneesti. Tulokset osoittavat tiedon visualisoinnin ammattilaisten kokevan työnsä osaksi journalistista ammattikenttää ja ymmärtävän sille asetetun vastuun, eettiset vaatimukset ja ominaispiirteet. Tiedon visualisoinnin ammattilaiset kokevat korkean ammattieettisen tason olevan perustavanlaatuinen edellytys työnkuvansa ja tuottamansa sisällön luotettavuuden ja uskottavuuden säilymiselle.fi
dc.description.abstractThis thesis considers ethical issues and problems confronted by data visualization professionals in their profession. The purpose of this study is to clarify how data visualization professionals comprehend, address and resolve ethical issues they confront in their work. The research methods used in this study are qualitative. Mustered by purposeful sampling, the participants consist of data visualization professionals. The research material was gathered through an open, semi-structured survey and it constitutes of participants’ reflective texts. The material is analyzed by using thematic analysis, with which all research material is reduced into themes arising from each question’s subject matter. The findings show a high level of professional ethics amongst data visualization professionals. Data visualization professionals take a very conscious yet critical view on ethical matters considering their profession. The findings reflect that data visualization professionals consider their profession to be a part of journalistic vocational branch and they recognize the responsibilities, ethical requirements and characteristic demands thus set upon them. Inducing from the findings, data visualization professionals position a high level of professional ethics as a fundamental prerequisite for the validity and credibility of their profession and the articles it delivers.en
dc.format.extent84
dc.language.isofi
dc.titleDigitaalisen tiedon visuaalisen esittämisen etiikka
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003052292
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysovisualisointi
dc.subject.ysotieto
dc.subject.ysomoraali
dc.subject.ysoinformaatiomuotoilu
dc.subject.ysoammattietiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record