Show simple item record

dc.contributor.advisorBontenbal, Ilona
dc.contributor.authorMannonen, Miika
dc.date.accessioned2020-03-04T06:40:32Z
dc.date.available2020-03-04T06:40:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68044
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitän, näkyykö jatkuvan talouskasvun ihannetta kritisoiva degrowth-aate pääministeri Antti Rinteen johtaman hallituksen hallitusohjelmassa, vai onko ohjelman talouspoliittisten tavoitteiden kohdalla turvauduttu perinteisiin talouskasvua tuottaviin elementteihin. Rinteen hallitus on asettanut kärkitavoitteekseen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan. Tutkimusta johdatteleva näkökulma on, miten nykyinen kestävään kehityksen edistämiseen pyrkivä hallituksemme on suhtautunut jatkuvaan talouskasvuun, joka on ympäristövaikutuksiltaan kenties kiistellyin tekijä kestävään kehitykseen liittyvässä keskustelussa. Teoreettinen kehykseni muodostuu aikaisemmasta tutkimuskirjallisuudesta esiinnousseista kohtuutaloutta koskevista määritelmistä. Teoreettisessa kehyksessä käsittelen pääosin kohtuutalouden eri ulottuvuuksia, kuten kulutuksen verotusta, bruttokansantuotteen pienentämistä sekä radikaalia ja fysikaalista degrowthia. Aineistona tutkimuksessani toimii Rinteen hallituksen hallitusohjelman talouspoliittinen sisältö ja osaksi luku, jossa käsitellään ympäristöä ja ekologisuutta. Myös hallitusohjelmaan liittyvä toimintasuunnitelma on osittain analyysini kohteena. Tutkimuskirjallisuudesta esiin nousseiden havaintojen analyyttinen vertailu Rinteen hallitusohjelman talouspoliittiseen sisältöön yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia etsien toimii tutkielman analyysiosion runkona. Analyysimenetelmänä toimii teoriaohjaava sisällönanalyysi, joka mahdollistaa samalla esiteltyjen kohtuutalouden ulottuvuuksien vertailua hallitusohjelman sisältöön, mutta myös aineistolle annetaan vapaasti tilaa tuottaa analyysiin materiaalia, joka tukee mahdollisimman kattavaa vastausta tutkimuskysymykseen. Analyysin tuottamien tulosten perusteella kestävän kehityksen ja talouskasvun mukaiset teemat jättävät kohtuutalouden mukaisen sisällön osuuden hallitusohjelman talouspoliittisesta sisällöstä pieneksi. Talouskasvuun nojaudutaan vahvasti työllisyysasteen ja tuottavuuden nostamisen tavoitteiden ollessa ohjelman kärkitavoitteita. Kestävää talouskasvua painotetaan useaan otteeseen ja kestävän kehityksen mukaiset toimintamallit nousevat merkittävään rooliin. Kohtuutalous näkyy kestävän kehityksen mukaisissa tavoitteissa ja selvimmin kulutuksen verotukseen liittyvissä tavoitteissa. Kohtuutalouden ei voida sen pienen roolin takia sanoa suoranaisesti vaikuttaneen hallitusohjelman sisältöön, jota talouskasvuun pohjautuvat toimintamallit ja tavoitteet hallitsevat. Vaikka tulos ei sinänsä näyttäydy yllättävänä, se korostaa ristiriitaa, joka vallitsee hallituksen asettamien tavoitteiden ja niiden saavuttamiseen käytettävien keinojen välillä.fi
dc.format.extent30
dc.language.isofi
dc.subject.otherkohtuutalous
dc.subject.otherrajalliset resurssit
dc.titleDegrowth-aate poliittisella pelikentällä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202003042266
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysobruttokansantuote
dc.subject.ysokulutusyhteiskunta
dc.subject.ysotalouskasvu
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysohallitusohjelmat
dc.subject.ysodegrowth-ajattelu
dc.subject.ysoekologinen kestävyys
dc.subject.ysoympäristöpolitiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record