Show simple item record

dc.contributor.advisorHeikinaro-Johansson, Pilvikki
dc.contributor.advisorLyyra, Nelli
dc.contributor.authorSneck, Laura
dc.date.accessioned2020-02-24T11:26:07Z
dc.date.available2020-02-24T11:26:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67928
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmassa olen suunnitellut, toteuttanut ja arvioinut viiden liikuntatunnin opetuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli edistää lukiolaisten tuki- ja liikuntaelimistön toimintakykyä. Tutkielman tarkoituksena oli myös selvittää, miten opiskelijat, opettaja ja opettajaopiskelija kokevat tuki- ja liikuntaelinten toimintakyvyn edistämisen osana lukion liikuntaa ja millaisin keinoin tämä kannattaisi tehdä. Opetuskokonaisuus toteutui LI3-kurssin yhteydessä toimintatutkimuksen periaattein. Kurssin suoritti loppuun 12 opiskelijaa. Opetuskokonaisuuden aikana harjoitettiin liikehallintaa, lihaskestävyyttä, lihasvoimaa ja liikkuvuutta sekä suunniteltiin yksilöllisiä liikuntaohjelmia. Tutkielman aineiston muodostivat kurssin aikana keräämäni opiskelijoiden alku- ja loppukyselyt, opiskelijoiden oppimis- ja harjoituspäiväkirjat, opettajan haastattelu sekä kirjoittamani tutkijan päiväkirja. Tutkielman perusteella voidaan todeta, että opetuskokonaisuus soveltuu osaksi LI3 kurssia ja on hyödynnettävissä myöhempää opetusta varten. Opettaja ja opiskelijat pitivät opetuskokonaisuutta hyödyllisenä ja kokivat saaneensa siitä vinkkejä tuki- ja liikuntaelinten toimintakyvyn edistämiseen. Opiskelijat pitivät erityisesti liikuntaohjelman suunnittelusta ja toteuttamisesta. Opettajan ja opettajaopiskelijan käsitysten mukaan tuki- ja liikuntaelinten toimintakyvyn edistämisen keinoja ovat tietojen lisääminen, liikunnalliseen elämäntapaan kannustaminen ja opiskelijoiden itsenäisen työskentelyn mahdollistaminen. Tuki- ja liikuntaelinten toimintakykyä edistävälle opetukselle ja sen edelleen kehittämiselle on tarvetta. Jatkossa olisi tärkeä selvittää tarkemmin lukiolaisten käsityksiä tuki- ja liikuntaelinten toimintakyvystä ja laajemmin heidän mielipiteitään lukion tule-opetuksen edelleen kehittämiseksi.fi
dc.description.abstractThe purpose of this action research based thesis was to plan, implement and evaluate five physical education lessons for high school students. The lessons were part of LI3-course and the aim was to promote high school students´ functional capacity of the musculoskeletal system. The purpose of the thesis was also to find out how students, their teacher and the student teacher experience this kind of health promotion as a part of high school physical education course and how it should be done. The PE lessons were included as a part of the LI3 course which is an optional PE course for the students. All together 12 students finished the course. The lessons included exercises to promote motor control, muscular resistance, muscular strength and mobility. During the last lesson the students planned a physical activity program for themselves. Data was collected during the course. The data included two student questionnaires, exercise and learning diaries written by the students, teacher´s interview and researcher´s diary. Based on the results it can be stated that this kind of teaching is suitable as a part of the LI3 course. The idea´s of these five lessons held can be exploited in future physical education. The teacher and the students considered the lessons helpful and thought they had been given new ideas in the field of promoting functional capacity of the musculoskeletal system. The students appreciated the fact that they were allowed to plan and put in to practice a physical activity program. According to the teacher and the teacher student functional capacity of the musculoskeletal system can be promoted in many ways. Tools to that kind of promotion can be information giving, encouraging lifelong physical activity and helping student´s to work independently. Functional capacity of the musculoskeletal system needs to be promoted and developed further in the physical education setting. In the future it is important to find out more precisely student´s thoughts about functional capacity of the musculoskeletal system. It would also be useful to hear students thoughts about how they want functional capacity of the musculoskeletal system to be promoted in physical education.en
dc.format.extent122
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleTuki- ja liikuntaelinten toimintakyvyn edistäminen lukion syventävällä LI3: Terveyttä liikkuen -kurssilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202002242151
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysotoimintatutkimus
dc.subject.ysotuki- ja liikuntaelimet
dc.subject.ysotoimintakyky
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record