Show simple item record

dc.contributor.advisorPuolimatka, Tapio
dc.contributor.authorKallinen, Mirja
dc.date.accessioned2020-02-20T07:42:09Z
dc.date.available2020-02-20T07:42:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67908
dc.description.abstractJatkuva oppiminen on yleisesti hyväksytty koulutusta, ihmisten toimintaa ja identiteetin rakentamista ohjaavaksi periaatteeksi. Se on asetettu koulutuspoliittiseksi päämääräksi niin Euroopan unionin tasolla kuin kansallisesti Suomessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia jatkuvaa oppimista poliittisena päämääränä jatkuvan oppimisen perusteluja tarkastelemalla. Tutkimuksen aineis- tona on Opetus- ja kulttuuriministeriön aihetta koskevan hankkeen julkaisut ja raportit (Jatkuvan oppimisen kehittäminen 2018-2019, OKM). Vastaan tutkimuksessa kysymykseen: Minkälaisia perusteluja jatkuvalle oppimiselle annetaan taloudellisten, demokraattisten ja henkilökohtaisten merkityksien näkökulmasta opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen kehittämishankkeessa? Perusteita tutkimalla arvioin pääseväni lähemmäksi jatkuvaan oppimiseen liitettyjä käsityksiä ja arvostelmia. Tutkimukseni on luonteeltaan laadullista ja aineisto on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tässä tutkimuksessa teoriaohjaavuus näyttäytyy aineistosta saatujen havaintojen peilaamista teoriassa tunnistettuihin jatkuvan oppimisen taloudellisiin, henkilökohtaisiin ja demokraattisiin merkityksiin. Tulosluvussa erittelen perustelut teorialähtöisesti taloudellisiin, demokraattisiin ja yksilölähtöisiin perusteluihin. Jatkuvan oppimisen taloudelliset perustelut kytkeytyvät tiiviisti myös demokraattisiin ja yksilölähtöisiin perusteluihin ja muodostavan jatkuvan oppimisen kiistattomaksi ilmaistun pohjan. Jatkuvan oppimisen reformilla pyritään vastaamaan työelämän muutoksista johtuviin koulutustarpeisiin työn ja koulutuksen yhteensovittamista helpottavilla toimenpiteillä ja uudistuksilla.fi
dc.format.extent68
dc.language.isofi
dc.subject.otherjatkuva oppiminen
dc.subject.othertyön murros
dc.titleJatkuvan oppimisen reformi poliittisena päämääränä : analyysi Opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen kehittämishankkeen perusteista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202002202136
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoelinikäinen oppiminen
dc.subject.ysojatkuva koulutus
dc.subject.ysokoulutuspolitiikka
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoosaaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record