Show simple item record

dc.contributor.authorNikolovska, Manja
dc.date.accessioned2020-01-28T15:12:56Z
dc.date.available2020-01-28T15:12:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-7963-8
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67584
dc.description.abstractCyber grooming of children is a form of online child sexual abuse and a cybercriminal phenomenon on the rise. The previous literature explains this phenomenon by applying theories developed for the physical world, continuum models of offender and victim behavior, or process models of the act. This literature is silent on empirically addressing the role of cyber-specific behavioral variables in the cyber-grooming process, as expressed by both the offender and victim. This dissertation maintains that until we gain an empirical understanding of how cyber-specific behavioral characteristics are being used by the offender and victim in the cyber-grooming process, we cannot offer a detailed explanation of online child sexual abuse. For this purpose, this research conceptualizes cyber affordances as cyber-specific variables to be measured within chat-interactive cybercriminal incidents. The conceptual model is applied to empirical data of real-life cases of cyber grooming of children. The study unveils the most critical incidents occurring in the chats, the offender’s and victim’s dynamic fluctuation in the cyber-grooming process, and the use of cyber affordances in relation to the cyber-grooming process. The study provides directions for future research and practical implications for preventing cyber grooming and cybercrime. Keywords: cyber grooming; cyber affordances; content analysis: cybercrime; preventionen
dc.description.abstractVerkossa tapahtuva grooming (engl. cyber grooming) eli seksuaalinen nettihoukuttelu on kasvava ilmiö. Sillä tarkoitetaan internetin välityksellä tapahtuvaa lapsen tai nuoren houkuttelua, jonka seurauksena hyväksikäyttäjä voi onnistua johdattamaan lapsen tai nuoren seksuaaliseen kanssakäymiseen kanssaan. Aiempi tutkimus on soveltanut ilmiöön sellaisia rikosta, tekijöitä tai uhreja koskevia teorioita, jotka on alun perin kehitetty nettiä varhaisemman rikollisuuden selittämiseksi. Tämän väitöstutkimuksen havaintojen mukaan seksuaalisen nettihoukuttelun vaiheita ja syitä ei kuitenkaan kyetä kuvaamaan tarpeeksi syvällisesti ennen kuin meillä on lisää empiirisiä löydöksiä, jotka auttavat meitä valottamaan ilmiötä ja sen syntyä tarkemmin. Tässä tutkimuksessa verkko- eli kybermaailman käyttömahdollisuudet käsitteellistetään tarkemmiksi kyberspesifeiksi muuttujiksi, joita voidaan tarkemmin kvantitatiivisesti määrittää interaktiivisissa verkkorikostapahtumissa. Tätä mallia sovelletaan todelliseen lapsiin kohdistuvista seksuaalisista nettihoukuttelurikoksista koostuvaan aineistoon. Tutkimuksessa selvitetään keskeisimmät chatin eli verkkokeskustelun vaiheet, verkon erityispiirteet, jotka mahdollistavat verkkorikollisuuden kuten hyväksikäytön, sekä hyväksikäyttäjän ja uhrin vuorovaikutuksen sekvenssien rakentumiset hyväksikäyttöprosessin aikana. Tutkimuksen pohjalta esitetään sekä suuntaa jatkotutkimukselle että käytännön toimenpiteitä verkkorikollisuuden ja lasten seksuaalisen nettihoukuttelun vähentämiseksi ja muutenkin verkkorikollisuuden tutkimusmetodologian lisäämiseksi. Avainsanat: kybergrooming, kyberhoukuttelu, seksuaalinen nettihoukuttelu, sisältöanalyysi, kyberrikos, nettirikos, rikosten ehkäisy, seksuaalinen hyväksikäyttöfi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.subjectkyberrikollisuus
dc.subjectseksuaalirikokset
dc.subjectseksuaalinen hyväksikäyttö
dc.subjectlapset (ikäryhmät)
dc.subjectrikoksentorjunta
dc.subjectInternet
dc.subjectverkkoympäristö
dc.subjectverkkojuttelu
dc.subjectcyber grooming
dc.subjectcyber affordances
dc.subjectcontent analysis
dc.subjectcybercrime
dc.subjectprevention
dc.titleThe Internet as a creator of a criminal mind and child vulnerabilities in the cyber grooming of children
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7963-8
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record