Show simple item record

dc.contributor.authorKarvonen, Eira
dc.date.accessioned2020-01-21T11:55:02Z
dc.date.available2020-01-21T11:55:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8046-7
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67423
dc.description.abstractAlthough previous research conducted in Finland and other countries has shown direct access in physiotherapy to be an important method in preventing the recurrence of low back pain (LBP), data are still lacking on the level of required competences of physiotherapists, suitable classifications of LBP and the implementation of direct access practice after a continuing education program for physiotherapists. The purpose of this study was to examine two areas: physiotherapists’ core competences in direct access practice for LBP clients in the early phase of pain using tissue-structural classification, and the implementation of this practice after a continuing education program with clients’ and physiotherapists’ experiences. Participants consisted of 34 physiotherapists and 80 low back pain clients from public health care organizations in southern Finland. Data were collected from questionnaires, interviews and by physiotherapists’ reports of their clients. Both quantitative and qualitative methods were used when analyzing the data. The results showed that the physiotherapists’ core competences of clinical reasoning and critical reflection were on a good level when used with tissue-structural classification and the hypothetico-deductive method in the assessment of low back pain clients. Physiotherapists made constantly accurate diagnostic subgroups for their LBP clients. The agreement percentage between the physiotherapists and two reviewers was 74% (kappa 0.63; 95% CI, 0.47 to 0.77). Physiotherapists also analyzed their clinical reasoning systematically from their clients’ history to their choice of clinical tests and conclusions. They were able to justify their manual skills and the adequacy of the LBP classification in use and suggest other alternatives for their performance. Most of the clients (80%) were satisfied with the implementation of direct access physiotherapy in the early visit to a physiotherapist and with the information and advice they received. Three months after the physiotherapy visit, repeat visits were on a low level and only one of the employed people was on sick leave. The physiotherapists reported having felt their work to be meaningful which, according to a qualitative analysis, was connected with client satisfaction, reasonable division of labor, cooperation with their co-workers and an increase in professional appreciation. This research demonstrates the benefits, as outlined by clients and physiotherapists, of direct access to physiotherapy in the early phase of LBP as well as the use of tissue-structural classification (nociceptive pain mechanism) as one of the classifications in this stage. Clinical reasoning and critical reflection competences in the assessment of clients were shown to be important during the subclassification of LBP clients and during the evaluation of physiotherapists’ own performance. Continuing learning of these competences should also be included in education programs. The results of this research can be utilized in physiotherapists’ direct access practice as well as when planning the content of the education program for the practice.en
dc.description.abstractSuomessa ja muualla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet fysioterapeuttien suoravastaanoton olevan yhtenä tärkeänä keinona selkäkivun pitkittymisen ehkäisyssä asiakastyytyväisyyden ja tehokkaan työnjaon näkökulmasta tarkasteltuna. Useista tutkimuksista ja hoitosuosituksista huolimatta edelleen puuttuu tietoa fysioterapeuteilta vaadittavasta osaamisesta suoravastaanotossa, sopivan selkäkipuluokituksen käytöstä ja suoravastaanoton implementoinnista käytäntöön asiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemuksina. Tämän neljästä osajulkaisusta koostuvan tutkimuksen tarkoitus oli selvittää toteutetun lisäkoulutuksen jälkeen fysioterapeutin ydinosaamisen: kliinisen päättelyn ja kriittisen reflektoinnin siirtymistä käytäntöön sekä selkäkipuasiakkaiden ja fysioterapeuttien kokemuksia suoravastaanotosta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 34 fysioterapeuttia ja 80 selkäkipuasiakasta julkisen terveydenhuollon organisaatioista Etelä-Suomesta. Kliinisen päättelyn tarkasteluun valittiin opetuksessa käytetty kudos- ja rakennetason alaselkäkipuluokitus ja hypoteettis-deduktiivinen päättelymalli. Tietoa kerättiin fysioterapeuttien asiakaskirjauksilla, haastatteluilla ja kirjallisilla kyselyillä. Tiedon käsittelyssä käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Tulokset osoittivat, että fysioterapeutin kliininen päättely ja kriittinen reflektointi tapahtui hyvällä tasolla käyttäen selkäkivun kudos- ja rakennetason luokitusta ja hypoteettis-deduktiivista päättelymallia. Yksimielisyysprosentti selkävaivan alaluokista oli fysioterapeuttien ja kahden arvioijan välillä 74% ja Kappa=0,6 (95%CI; 0,47-77). Fysioterapeutit myös analysoivat kriittisesti ja reflektoivat valintojaan ja johtopäätöksiään. He arvioivat manuaalisia taitojaan kliinisten testien suorittamisessa ja käytetyn selkäkivun luokituksen sopivuutta asiakkaidensa tutkimisessa. Fysioterapeutit esittivät myös muita vaihtoehtoja toteutukseensa. Asiakkaat olivat tyytyväisiä fysioterapeuttien suoravastaanottoon. He kokivat saaneensa selityksen selkäkipunsa mahdollista syistä ja mitä he itse voisivat tehdä kivulleen ja sen uusiutumisen ehkäisemiseksi. Kolme kuukautta fysioterapeutilla käynnin jälkeen uusintakäynnit olivat vähäisiä ja vain yksi työssäkäyvistä oli sairauslomalla. Fysioterapeutit kertoivat työn mielekkyyden kokemuksesta, joka liittyi asiakkaiden tyytyväisyyteen, toimivaan työnjakoon ja yhteistyöhön toimipaikoissa sekä ammatillisen arvostuksen lisääntymiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että fysioterapeuttien suoravastaanotto on hyvä toimintatapa sekä selkäkipuasiakkaiden, että fysioterapeuttien näkökulmasta arvioituna. Selkäkivun varhaisvaiheessa kudos- ja rakennetason kipuluokitus on luotettavasti sovellettavissa käytäntöön fysioterapeuttien jatkokoulutuksen jälkeen. Fysioterapeuttien ydinosaamisessa kliininen päättely ja kriittinen reflektio ovat tärkeitä taitoja fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnassa. Näiden taitojen jatkuva kehittäminen tulisi sisällyttää fysioterapeuttien jatko- ja lisäkoulutuksiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää fysioterapeuttien suoravastaan-ottotoimintaan sekä tähän liittyvien lisäkoulutusten suunnitteluun.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Karvonen, E., Paatelma, M., Kesonen, J.-P., & Heinonen, A. (2015). Knowledge translation from continuing education to physiotherapy practice in classifying patients with low back pain. <i>Journal of Manual and Manipulative Therapy, 23 (2), 68-74.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1179/2042618614Y.0000000091"target="_blank"> 10.1179/2042618614Y.0000000091</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Karvonen, E., Paatelma, M., Laitinen-Väänänen, S., & Piirainen, A. (2017). Clinical reasoning and critical reflection in physiotherapists’ examinations of patients with low back pain in its early phase : a qualitative study from physiotherapists’ point of view. <i>European Journal of Physiotherapy, 19 (4), 185-193.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/21679169.2017.1316311"target="_blank"> 10.1080/21679169.2017.1316311</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68290"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/68290</a>.
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Karvonen E, Paatelma M, Heinonen A. (2017). Asiakkaan kokemuksia fysioterapeutin suoravastaanotosta selkäkipujen varhaisvaiheessa. Retrospektiivinen kuvaileva kyselytutkimus. <i>Kuntoutus 40 (3-4), 3-11.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Karvonen, E., Laitinen-Väänänen, S., Paatelma, M., Roine, M., Heinonen, A. (2021). Physiotherapists’ experiences of direct access for clients with musculoskeletal pain and dysfunction : a qualitative study. <i>European Journal of Physiotherapy, 23 (1), 55-62.</i> JYX: DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/21679169.2019.1636133"target="_blank"> 10.1080/21679169.2019.1636133</a>. <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65981"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/65981</a>.
dc.subjectfysioterapia
dc.subjectfysioterapeutit
dc.subjectasiakkaat
dc.subjectselkä
dc.subjectkipu
dc.subjectosaaminen
dc.subjecttäydennyskoulutus
dc.subjectjatkokoulutus
dc.subjectkokemukset
dc.subjectasiakaskokemus
dc.subjectydinosaaminen
dc.subjectsuoravastaanotto
dc.subjectselkäkivut
dc.subjectselkävaivat
dc.subjectalaselkä
dc.subjectlisäkoulutus
dc.subjectselkäkipuluokitus
dc.subjectkliininen päättely
dc.subjectkriittinen reflektointi
dc.subjecthypoteettis-deduktiivinen päättelymalli
dc.subjectasiakaskirjaukset
dc.subjectLBP-classification
dc.subjectclinical reasoning
dc.subjectcritical reflection
dc.subjectcore competences
dc.subjectdirect access
dc.titlePhysiotherapy for Low Back Pain Clients in Direct Access Practice: Competences and Implementations
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8046-7
dc.subject.ysophysiotherapyen
dc.subject.ysopainen
dc.subject.ysospinal diseasesen
dc.subject.ysorehabilitationen
dc.subject.ysofysioterapiafi
dc.subject.ysokipufi
dc.subject.ysovaikuttavuusfi
dc.subject.ysoselkäsairaudetfi
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record