Show simple item record

dc.contributor.advisorViitala, Riitta
dc.contributor.authorAsikainen, Liisa
dc.date.accessioned2020-01-20T11:30:48Z
dc.date.available2020-01-20T11:30:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67391
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella erityisopettajan toimintaa esiopetuksen osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisista tekijöistä erityisopettajien työnkuvat muodostuvat, ja millaisia yhteisopettajuuden toimintamalleja erityisopettajat käyttävät esiopetuksen osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Tavoitteena oli myös tarkastella inkluusion periaatteiden toteutumista esiopetuksessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa erityisopettajaa, joiden työnkuvaan syyslukukaudella 2019 kuului esiopetuksen osa-aikainen erityisopetus. Haastattelu oli puolistrukturoitu. Aineiston analyysissa käytin sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset tuovat esiin sen, millainen erityisopettajien työnkuva on esiopetuksen osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Tuloksista voidaan havaita, että yhteisopettajuuden toimintamallit ovat vähäisessä käytössä esiopetuksen osa-aikaisessa erityisopetuksessa, mihin yhtenä selityksenä on opettajien mukaan esiopetuksen vähäinen erityisopetusresurssi. Inkluusion periaatteiden toteutuminen tuodaan esiin ehdollisena ensisijaisesti resursseihin vedoten. Inkluusion periaatteiden toteutuminen edellyttää koko koulutusorganisaation kriittistä tarkastelua kaikkien yhteisenä kouluna. Yhteisopettajuuteen liittyvän kokemusperäisen tiedon rinnalle tulisi saada tutkimustietoa, ja yh-teisopettajuuden toimintamalleihin tulisi saada ohjausta opettajankoulutuksessa.fi
dc.format.extent96
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherosa-aikainen erityisopetus
dc.titleOsa-aikainen erityisopetus esiopetuksessa erityisopettajan kertomana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001201332
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysokonsultointi
dc.subject.ysosamanaikaisopetus
dc.subject.ysoyhteisopettajuus
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysoesiopetus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record