Show simple item record

dc.contributor.advisorRantala, Anja
dc.contributor.authorPaukku, Jukka
dc.date.accessioned2020-01-15T07:45:59Z
dc.date.available2020-01-15T07:45:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67309
dc.description.abstractTutkimuksessa haluttiin selvittää erityisopettajien ja rehtoreiden kokemuksia heidän välisestä yhteistyöstään. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä asiat vaikuttavat yhteistyön tekemiseen ja sen laatuun. Lisäksi tutkittiin, miten heidän välistä yhteistyötä olisi voitu kehittää, sekä minkälaisia kehittämisehdotuksia erityisopettajat ja rehtorit toivat esille ideaalitilanteen näkökulmasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla erityisopettajia ja rehtoreita keväällä ja syksyllä 2019. Haastattelukertoja oli neljä, joista kaksi toteutettiin parihaastatteluna ja kaksi yksilöhaastatteluna. Haastattelut tallennettiin ja litteroitiin. Lisäksi haastatteluista tehtiin muistiinpanot. Tämän jälkeen aineisto analysoitiin teemoittelemalla ja tyypittelemällä. Tutkimuksen mukaan erityisopettajien ja rehtoreiden välisessä yhteistyössä tärkeimmäksi tekijäksi valikoitui luottamus. Se näyttäytyi yhdistävänä tekijänä kaikissa menestyksekkään yhteistyön edellytyksiin liittyvissä osa-alueissa. Menestyksekkään yhteistyön osa-alueiksi tutkimuksessa nousivat kumppanuus, vuorovaikutus, työn hallinta, toimintakulttuuri ja resurssit. Nämä osa-alueet tulivat esille sekä erityisopettajien että rehtoreiden kokemuksissa. Yhteistyön ideaalitilanteen tuloksissa erityisopettajat kehittäisivät eniten rehtorin työn hallintaa, kun taas rehtorit näkivät eniten kehitettävää yhteistyön resursseissa. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää koulujen erityisopetuksen kehittämistyössä sekä yhteistyön muotojen uudelleen pohdinnassa.fi
dc.format.extent67
dc.language.isofi
dc.titleErityisopettajan ja rehtorin kokemukset heidän välisestä yhteistyöstään
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001151258
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoerityisopettajat
dc.subject.ysorehtorit
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoerityisopetus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysotyönkuva


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record