Show simple item record

dc.contributor.authorLyytimäki, Jari
dc.contributor.authorAittasalo, Minna
dc.contributor.authorAro, Riikka
dc.contributor.authorKokko, Sami
dc.contributor.authorPaloniemi, Riikka
dc.contributor.authorSandberg, Birgitta
dc.contributor.authorTapio, Petri
dc.date.accessioned2020-01-14T08:22:31Z
dc.date.available2020-01-14T08:22:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationLyytimäki, J., Aittasalo, M., Aro, R., Kokko, S., Paloniemi, R., Sandberg, B., & Tapio, P. (2019). Liikkumisvajeen luontopohjaiset ratkaisut ja ongelmat. <i>Alue ja ympäristö</i>, <i>48</i>(2), 99-105. <a href="https://doi.org/10.30663/ay.83039" target="_blank">https://doi.org/10.30663/ay.83039</a>
dc.identifier.otherCONVID_33981568
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67251
dc.description.abstract[Johdanto] Suomalaiset liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän, kun liikkumisella tarkoitetaan ihmisten fyysistä aktiivisuutta. Toisaalta suomalaiset liikkuvat liiankin paljon, kun liikkumisella tarkoitetaan moottorivoimin tapahtuvaa siirtymistä paikasta toiseen. Ongelmana on sekä moottoroitujen liikkumisvälineiden runsaasta käytöstä aiheutuva ihmisten fyysinen passiivisuus että ympäristön suuri kuormitus. Esimerkiksi henkilöautojen osuus päivittäin kuljetuista kilometreistä on 76 %, kun kävellen tai polkupyörällä matkoista taittuu noin 4 % (Liikennevirasto 2018). Tässä kirjoituksessa ymmärrämme liikkumisen ihmisten fyysiseksi aktiivisuudeksi ja tarkastelemme liikkumisvajeen luontopohjaisia ratkaisuja ja niiden ongelmia. Suosituksiin verrattuna liian vähäisen aikuisväestön liikkumisen, huonon kunnon ja runsaan paikallaanolon aiheuttamien kroonisten kansansairauksien suorien terveydenhuollon kustannusten ja kansantaloudellisen tuottavuuden menetysten vuosittaiseksi arvoksi on haarukoitu 3,2–7,5 miljardia euroa (Vasankari & Kolu 2018). Arviosta puuttuvat esimerkiksi lyhyiden sairaslomien kustannukset ja epäsuorat verotulojen menetykset. Heikosta lihaskunnosta suoraan tai välillisesti johtuvat lievät terveyshaitat jäävät useimmiten kokonaan tilastointien ulkopuolelle, mutta ihmisten hyvinvoinnin kannalta ne eivät suinkaan ole merkityksettömiä. Myöskään polkupyöräilyn tai muun hiilineutraalin liikkumisen pitkän aikavälin vaikutusta ympäristöhaittojen kustannusten vähentymiseen ei ole pystytty luotettavasti arvioimaan. [Jatkuu julkaisussa]fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherAlue- ja ympäristötutkimuksen seura ry
dc.relation.ispartofseriesAlue ja ympäristö
dc.rightsCC BY 4.0
dc.titleLiikkumisvajeen luontopohjaiset ratkaisut ja ongelmat
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001141203
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Promotion and Health Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_dcae04bc
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange99-105
dc.relation.issn1235-4554
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume48
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat, 2019
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber320403
dc.subject.ysoluontoliikunta
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysoliikuntatottumukset
dc.subject.ysoluonto
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikkumattomuus
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7071
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2762
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p27403
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13084
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p916
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23102
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p24012
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.relation.doi10.30663/ay.83039
dc.relation.funderResearch Council of Finlanden
dc.relation.funderSuomen Akatemiafi
jyx.fundingprogramStrategic research programmes, AoFen
jyx.fundingprogramStrategisen tutkimuksen ohjelmat STN, SAfi
jyx.fundinginformationTerveet elämäntavat kestävän kasvun tukena (STYLE): 2100003456.
dc.type.okmA2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY 4.0