Show simple item record

dc.contributor.advisorLaitila, Aarno
dc.contributor.authorDiBaldo, Roosa Melina
dc.contributor.authorKarjalainen, Lasse
dc.date.accessioned2020-01-13T07:05:44Z
dc.date.available2020-01-13T07:05:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67196
dc.description.abstractErimielisyydet ja riidat ovat hyvin yleisiä parisuhteissa, joidenkin tutkijoiden mukaan jopa välttämättömiä. Parisuhteella on vaikutusta yksilön hyvinvointiin, jolloin erimielisyydet ja riidat voidaan nähdä uhkana niin parisuhteen kuin yksilöidenkin hyvinvoinnille. Tässä tutkimuksessa oli kaksi tutkimuskysymystä: 1) Mitä riidan ja erimielisyyden aiheita pariterapiaan hakeutuneilla pareilla on? ja 2) Tapahtuuko teemoja käsiteltäessä erimielisyyden ja riidan aiheiden tunnesisällöissä laadullista muutosta paripsykoterapian aikana? Ensimmäiseen kysymykseen pyrittiin vastaamaan aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä ja jälkimmäiseen diskurssianalyysillä. Aineistona tässä tutkimuksessa oli kahden parin paripsykoterapiaprosessit kokonaisuudessaan, yhteensä kymmenen 90 minuutin istuntoa. Tutkimuksemme osoitti, että pareilla esiintyy lukuisia erimielisyyden ja riidan aiheita: ajankäyttö, keskinäisen ymmärryksen ongelmat, kommunikaatio, parisuhteen tila, perhe-elämä ja sukulaissuhteet, puolison persoona ja käyttäytyminen, seksuaalisuus sekä tulevaisuus. Erimielisyydet eivät eskaloituneet riidoiksi, vaan pariterapiakonteksti tarjosi pareille areenan käsitellä erimielisyyksiä ilman selvää konfliktia. Valtaosa erimielisyyksistä oli lyhyitä, jolloin aiheeseen ei palattu ollenkaan tai vain kerran lyhyesti pariterapian aikana. Erimielisyyksiin ja riitoihin liittyvien tunnesisältöjen muutosta oli havaittavissa sellaisissa aiheissa, joita terapian aikana käsiteltiin useampaan otteeseen.fi
dc.description.abstractDisagreements and conflicts are common in intimate relationships, according to some researches, even necessary. Relationships have an impact on the individual’s wellbeing; thus, it can be argued that disagreements and conflicts are a threat to the relationship’s and individuals’ well-being. This research aimed to answer two research questions: 1) Which subjects of disagreement and conflicts couples seeking couples therapy have? and 2) Can a change be detected in the emotional content regarding disagreements and arguments while covering them in psychotherapy? The method used to answer the previous research question was content analysis and discourse analysis to answer the latter. The research material consisted of two entire couple psychotherapy processes, altogether ten 90-minute sessions. Our research showed that couples have numerous subjects of disagreements and arguments: time management, problems with understanding each other, communication, state of the relationship, family life and relatives, partner’s personality and behavior, sexuality as well as future. Disagreements didn’t escalate into fights - the couples therapy context offered and arena where couples could handle disagreements without conflicts. A majority of disagreements were short and weren’t referred back at all or only once shortly during couples’ therapy. Change in the emotional content regarding disagreements was found in topics covered several times during sessions.en
dc.format.extent44
dc.language.isofi
dc.subject.otherparisuhdeongelmat
dc.subject.otherkonfliktit parisuhteessa
dc.subject.otherriidan aiheet
dc.subject.othererimielisyydet
dc.subject.othererimielisyyden aiheet
dc.titleRiidan ja erimielisyyden aiheet ja niihin liittyvien tunnesisältöjen laadullinen muutos paripsykoterapiassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202001131131
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoriidat
dc.subject.ysoparisuhde
dc.subject.ysopariterapia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record