Show simple item record

dc.contributor.advisorPalviainen, Åsa
dc.contributor.authorKoskela, Pilvi
dc.date.accessioned2019-12-19T05:40:36Z
dc.date.available2019-12-19T05:40:36Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66954
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten ruotsin- ja saksanopettajat käyttävät sosiaalisia medioita ja avoimia oppimateriaaleja opetuksessaan. Tarkemmat tutkimuskysymykset muodostuivat siitä, miten kieltenopettajat kokevat sosiaalisten medioiden ja avointen oppimateriaalin käytön ja minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita he näkevät näiden käytössä olevan. Lisäksi kysyttiin kieltenopettajien mielipiteitä siitä, miten heidän mielestään sosiaalisten medioiden ja avointen oppimateriaalien käyttöä voisi kehittää, ja ovatko he itse tuottaneet ja jakaneet avointa digitaalista oppimateriaalia internetiin. Aineisto tutkimukseen kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla keväällä 2015, joka lähetettiin kieltenopettajille Suomen Ruotsinopettajat ry:n sekä Suomen Saksanopettajat ry:n sähköpostilistojen kautta. Kyselyn vastaukset analysoitiin pääasiassa kvalitatiivisesti teemoittelemalla avointen kysymysten vastaukset. Lisäksi hyödynnettiin kvantitatiivista analyysiä. Tutkimus osoitti, että suurin osa kieltenopettajista käyttää sosiaalisia medioita ja avoimia oppimateriaaleja viikoittain. Opettajilla oli enimmäkseen positiivisia kokemuksia molemmista: mahdollisuuksina koettiin mm. oppilaiden motivoiminen, opetuksen varioiminen sekä materiaalin helppo saatavuus ja autenttisuus. Haasteita tuottivat oppilaiden pitäminen aiheessa, ajanpuute, tekniset ongelmat, riittämättömät teknologiset taidot sekä vaikeus löytää laadukasta ja sopivaa materiaalia. Opettajat halusivat kehittää näiden käyttöä keksimällä uusia tapoja aktivoida oppilaita digitaalisten välineiden avulla, parantamalla omaa osaamistaan täydennyskoulutuksella sekä yhteistyössä muiden opettajien kanssa sekä luomalla yhteisen alustan avointen oppimateriaalien jakamista varten. Vähän yli neljännes oli tuottanut ja jakanut omaa opetusmateriaalia vastavuoroisuuden ja yhteistyön nimissä. Ne, jotka eivät olleet käyttäneet tai tuottaneet materiaalia, eivät olleet tehneet sitä kiinnostuksen tai ajanpuutteen takia tai eivät olleet kokeneet olevansa tarpeeksi päteviä materiaalin tuottajia.fi
dc.format.extent88
dc.language.isosv
dc.subject.otherspråkundervisning
dc.subject.otherdigital undervisning
dc.subject.otherspråklärare
dc.titleAnvändning av sociala medier och öppna digitala lärresurser i språkundervisningen ur lärarnas synpunkt
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912195429
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysokieltenopettajat
dc.subject.ysokieltenopetus
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoavoimet oppimateriaalit
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record