Show simple item record

dc.contributor.advisorPoskiparta, Marita
dc.contributor.authorTakanen, Reetta
dc.date.accessioned2019-12-19T05:15:42Z
dc.date.available2019-12-19T05:15:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66952
dc.description.abstractSynnytyksen jälkeen voi esiintyä erilaisia lantionpohjalihasten toimintahäiriöitä, aiheuttaen virtsan- ja ulosteenkarkailua, lantion elinten prolapsia, seksuaalisia toimintahäiriöitä, lantion alueen kipua tai muita virtsateiden poikkeavuuksia. Näiden toimintahäiriöiden taustalla voi olla heikentyneet lantionpohjalihakset. Neuvonnalla on tärkeä rooli ennaltaehkäisevässä hoidossa ja hoidon kokonaiskustannusten vähentämisessä. Lantionpohjalihaksiin liittyvän tietoisuuden lisäämisellä voidaan vähentää heikon lantiopohjalihasten kannatuksesta johtuvaa synnytyksen jälkeistä virtsankarkailua ja muita lantiopohjalihasten toimintahäiriöitä sekä parantaa koettua elämänlaatua. Tämän gradutyön tarkoituksena oli selvittää miten tutkittavien ilmoittamat synnytyksen jälkeiset oireet, kuten lantionpohjan toimintahäiriöt, vaikuttavat heidän arkeensa. Tarkoituksena oli myös tutkia verkkovalmennuksen merkitystä synnytyksestä palautumiseen, sekä tutkittavien kokeman lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten tunnistamiseen. Tutkimuksen interventiona toimi viiden viikon mittainen verkkovalmennus, joka piti sisällään muun muassa lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten harjoittelua. Tutkimusaineisto kerättiin 15.4-5.6.2019 välisenä aikana sähköisten kyselylomakkeiden kautta. Kyselyihin vastasi kuusitoista (N=16) alateitse synnyttänyttä äitiä, joiden synnytyksestä oli kulunut maksimissaan kuusi kuukautta. Laadullinen aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla ja määrällinen aineisto hyödyntäen SPSS-ohjelman frekvenssianalyysiä sekä ristiintaulukointia. Tutkittavat kokivat lantionpohjan toimintahäiriöiden vaikuttaneen heidän fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi arjen sujumiseen. Tutkimuksessa toiminut interventio paransi tutkittavien kokemaa psyykkistä- ja fyysistä hyvinvointia sekä lisänneen heidän tietouttaan ja tuonut positiivisia muutoksia arkeen. Interventio myös paransi tutkittavien kokemaa lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten aktivointia. Tulokset kertovat lantionpohjan toimintahäiriöiden laaja-alaisesta vaikutuksesta naisen elämään. Tuloksista voidaan nähdä säännöllisen lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten harjoittamisen vaikuttavan positiivisesti synnytyksestä palautumiseen sekä synnyttäneiden äitien arkeen. Aihetta olisi tärkeää tutkia lisää, jotta voitaisiin luotettavammin todeta lantionpohjalihasten ja syvien vatsalihasten parantavan synnytyksestä palautumista. Jatkossa tutkimukseen voisi yhdistää laadullisen datan (esim. haastattelut) lisäksi esimerkiksi lantionpohjalihasten vahvuuden mittaamiseen käytettävän mittarin, jotta tulokset olisivat paremmin todennettavissa.fi
dc.description.abstractABSTRACT Takanen, R. 2019. Mom´s experiences of pelvic floor muscles based online coaching after delivery. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 39 pp., 7 appendices. After birth various pelvic floor disorders may occur resulting in urinary and fecal incontinence, pelvic organ prolapse, sexual dysfunction, pelvic pain or other urinary disorders. These may be caused by weakened pelvic floor muscles. Counseling plays an important role in preventive care and in reducing the overall cost of patient care. Increasing pelvic floor awareness can reduce postpartum urinary incontinence and other pelvic floor disorders. The purpose of this thesis was to investigate the experiences of postpartum mothers with the effects of childbirth problems, such as pelvic floor disorders, on their daily lives. The purpose was also to investigate the impact of online coaching on their recovery and to identify the pelvic floor and deep abdominal muscles experienced by the participants. The intervention of the study consisted of five weeks of online coaching, which included pelvic floor and deep abdominal exercises. Research data was collected between 15 April and 5 June 2019, through electronic questionnaires. Sixteen (N = 16) mothers with a maximum of six months after childbirth responded to the questionnaire. Qualitative data was analyzed by data-based content analysis and quantitative data using frequency analysis of SPSS and cross-tabulation. Results showed that online coaching increased the participates mental and physical well-being, increased knowledge and also brought positive changes in daily lives. In addition, online coaching improved the activation of the pelvic floor muscles and deep abdominal muscles experienced by the participates. The results show the widespread impact of pelvic floor disorders on a woman's life. The results show that regular exercise of the pelvic floor muscles and deep abdominal muscles positively influences the recovery from childbirth as well as the daily life of postpartum mothers. Further research is needed to more reliably establish the role of pelvic floor and deep abdominal muscles in improving postpartum recovery. In the future, the study could be com-bined with qualitative (e.g interviews) data, for example to measure the strength of the pelvic floor muscles, so that the results could be more verifiable. Keywords: health promotion, vaginal birth, recovery, online coaching, pelvic floor muscles, deep abdominal muscles, survey, data-based content analysisen
dc.format.extent67
dc.language.isofi
dc.subject.otheralatiesynnytys
dc.subject.otherverkkovalmennus
dc.subject.otherlantionpohjalihakset
dc.subject.othersyvät vatsalihakset
dc.subject.otherkyselytutkimus
dc.subject.otheraineistolähtöinen sisällönanalyysi
dc.titleSynnyttäneiden äitien kokemuksia lantionpohjalihasharjoitteista koostuvasta verkkovalmennuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912195427
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysopalautuminen
dc.subject.ysovirtsanpidätyskyvyttömyys
dc.subject.ysolantio
dc.subject.ysosynnytys
dc.subject.ysotoimintahäiriöt
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysoinkontinenssi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record