Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorLampinen, Henriikka
dc.date.accessioned2019-12-18T07:47:12Z
dc.date.available2019-12-18T07:47:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66910
dc.description.abstractTässä pro gradu -työssä tarkastellaan teknistä dokumentaatiota ketterissä järjestelmäkehitysprojekteissa. Kirjallisuusosuus pohjustaa sitä seuraavaan empiirisen osuuden tutkimuskysymykseen ”Mitä haasteita teknisen dokumentaation tuottamiseen, ylläpitoon ja käyttöön liittyy ketterissä järjestelmäkehitysprojekteissa?” lähestymällä aihetta olemassa olevan kirjallisuuden kautta. Aiempien tutkimusten perusteella haluttiin tunnistaa jo löydetyt käytännön haasteet teknisten dokumenttien tuottamisessa, organisaatioissa, joissa käytetään ketteriä metodeja. Kirjallisuusosuuden lähtökohtana oli tarkastella ensin dokumentti ja dokumentaatio käsitteinä. Miten dokumentaatiota toteutetaan ja käytetään organisaatiossa sekä miksi dokumentaation tuottaminen on tarpeellista organisaatioille. Lisäksi käsitellään järjestelmäkehitys käsitteenä ja prosessina, sekä mitä organisaatiot tavoittelevat järjestelmäkehityksellä. Organisaation tarpeet sekä dokumentaatiolle että järjestelmäkehitykselle tunnistettua, voidaan tarkastella dokumentaation prosessia järjestelmäkehityksessä ja tarkemmin ketterissä järjestelmäkehitysprojekteissa. Koska erilaisten dokumenttien tyyppien määrä on rajaton, tässä työssä keskitytään vain tekniseen dokumentaatioon ketterässä järjestelmäkehityksessä. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli haasteiden kautta tunnistaa ja ymmärtää syitä niiden takana. Lisäksi haluttiin löytää ratkaisuja ketterien järjestelmäkehitysprojektien dokumentoinnin haasteisiin, jotta organisaatiot saavuttavat dokumentaation tuoman hyödyn. Tuloksena havaittiin, että dokumentaation prosessia tulee johtaa samalla tavoitteellisuudella ja metodein, kuin itse järjestelmäkehitystä. Ketterien järjestelmäkehityksen roolien mukaisesti projektin tulosten johto lankeaa tuotteenomistajan vastuulle.fi
dc.description.abstractThis Master’s Thesis examines technical documentation in agile system development projects. The literary review prepares the empirical section for the research question What are the challenges of producing, updating and using technical documentation in agile development projects? approaching the topic through existing literature. Existing studies sought to identify practical challenges that have already be identified in producing technical documents, in organizations using agile methods. The starting point of the study was to look at the document and documentation as concepts. How documentation is implemented and used in an organization and why documentation is needed for organizations. In addition, system development is addressed as a concept and a process, and what organizations are pursuing with system development projects. Having identified the needs of the organization for both documentation and system development, the process of documentation in system development and more specifically in agile system development projects can be examined. Since the number of different types of documents is unlimited, this literature review focuses only on technical documentation in agile system development. The objective of the empirical research was to identify and understand the causes behind the challenges. In addition, solutions to the challenges of agile system development project documentation were sought to help organizations reap the benefits of documentation. As a result, it was discovered that the documentation process should be managed with the same level of ambition and methods, such as system development itself. According to the roles of agile system development, the management of the project’s results falls under the responsibility of the product owner.en
dc.format.extent67
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherdokumentti
dc.subject.otherjärjestelmäkehitys
dc.subject.otheragile
dc.subject.othertekninen dokumentaatio
dc.titleTeknisen dokumentaation haasteet ketterässä järjestelmäkehityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912185384
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysodokumentointi
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.subject.ysoohjelmistokehitys
dc.subject.ysopäivitys
dc.subject.ysoprosessit
dc.subject.ysotiedonhallinta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record