Show simple item record

dc.contributor.advisorTapola-Tuohikumpu, Sirpa
dc.contributor.authorElfving, Taimi
dc.date.accessioned2019-12-18T07:41:46Z
dc.date.available2019-12-18T07:41:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66908
dc.description.abstractTutkielmani tehtävänä on selvittää millaisilla keinoilla voidaan tukea vauvaperhettä, jonka vanhemmalla on päihdeongelma. Tarkoituksena on tarkastella sitä, millaisia haasteita päihdeongelmaisen vanhemman ja vauvan välisessä vuorovaikutussuhteessa ilmenee ja miten niitä voidaan tukea yhdessä vanhemman päihteettömyyden tavoitteen kanssa. Tutkielman analyysimenetelmä on kirjallisuuskatsaus. Tutkielman lähdeaineisto koostuu sekä kotimaisista että kansainvälisistä tieteellisistä artikkeleista ja tutkimuksista, joista olen valinnut tutkielmaan päihdeongelmaisten vanhempien vanhemmuutta sekä vanhempi-vauvaparin vuorovaikutussuhdetta käsittelevät artikkelit ja tutkimukset. Valitussa aineistossa on yksi väitöskirja, neljä tutkimusta sekä kolme artikkelia. Olen analysoinut tutkimusten tuloksia sekä artikkelien sisältöä ja teemoitellut niistä esille nousseet tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset asiat. Aineistoa läpi käydessäni esille nousi toistuvia teemoja, joita olivat päihdeongelmaisen vanhemman ja vauvan välinen kiintymyssuhde ja varhainen vuorovaikutus, vanhemman päihdeongelma ja sen vaikutukset vauvaan sekä vauvaperheiden päihdekuntoutus ja päihdehoidossa tehtävät interventiot. Tutkielman tuloksissa käsittelen vauvaperheiden päihdehoitoa, varhaisen vuorovaikutuksen tukemista sekä menetelmiä ja toimintatapoja, joilla vauvaperheitä käytännössä voidaan tukea. Tutkielmani aineiston valossa keskeisiksi asioiksi päihteettömän vanhemmuuden tukemisessa nousivat vanhemman päihdeongelman hoitaminen samanaikaisesti vanhemman ja vauvan vuorovaikutussuhteen tukemisen kanssa. Olennaista on vanhemman päihdeongelmaan puuttuminen varhaisessa vaiheessa jo raskausaikana sekä tiiviin tuen jatkuminen vauvaperheen arjessa synnytyksen jälkeen. Vanhemman ja vauvan välisessä vuorovaikutuksessa korostuivat vanhemman kyky ymmärtää vauvan tunteita ja käyttäytymistä sekä muuttaa omaa toimintaansa vauvan tarpeisiin vastaaviksi. Tutkielmaan valitussa lähdekirjallisuudessa puhuttiin vanhemmuudesta, mutta käytännössä tutkimukset ovat kohdistuneet lapsen ensisijaiseen hoivaajaan, joka useimmiten on lapsen äiti. Tutkimus päihdeongelmaisten isien ja vauvojen välisestä vuorovaikutussuhteesta ja isän roolista vauvaperheen arjessa on vähäistä. Tämän vuoksi tässä tutkielmassa viittaan äitiin lapsen primaarina hoitajana.fi
dc.format.extent37
dc.language.isofi
dc.titlePäihteettömän vanhemmuuden tukeminen vauvaperheessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912185383
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysovauvaperheet
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysovarhainen vuorovaikutus
dc.subject.ysokiintymyssuhde
dc.subject.ysopäihdeongelmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record