Show simple item record

dc.contributor.advisorPääjoki, Tarja
dc.contributor.authorKailio, Jasmin
dc.date.accessioned2019-12-16T11:53:14Z
dc.date.available2019-12-16T11:53:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66820
dc.description.abstractTutkielma on tapaustutkimus, jossa on viitteitä toimintatutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia syömishäiriöstä toipujien kokemuksia taideperustaiseen vertaisryhmään osallistumisesta, siinä syntynyttä taiteellista tai luovaa toimijuutta sekä osallistumisen tuottamaa tukea toipumiselle. Tutkielma on toipujalähtöinen. Luovia menetelmiä on viime vuosina hyödynnetty enemmän terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja terapioissa, myös syömishäiriöiden hoidossa. Useissa ohjelmissa painoarvoa annetaan diagnostisille kriteereille ja toipumista seurataan niiden viitoittamana. Tässä tutkimuksessa keskitytään recovery-metodin tapaisesti yksilön omaan kokemukseen toipumisestaan. Aineisto koostuu ryhmän tapaamisista tehdyistä muistiinpanoista, osallistujien kirjoittamista teksteistä, muusta osallistujien tapaamisissa tuottamasta materiaalista ja ryhmässä käydyistä keskusteluista. Aineistossa on hyödynnetty myös toipujilta kerättyä palautetta. Tutkimuksen analyysimenetelmä on temaattinen analyysi. Osallistujien kokema taiteellinen toimijuus kattaa luovuuden tuottaman ilon ja tyydytyksen tunteen, kirjoittamisen mahdollistaman tunneilmaisun, omistajuuden kokemukset, ja toiminnassa rakentuvan yhteisyyden. Oman ilmaisun kautta on mahdollista löytää uudenlaista toimijuutta ja tulla nähdyksi eri tavalla. Toimijuutena näyttäytyi myös vastustus ja itsekriittisyys omaa ilmaisua kohtaan. Toipumista ei ole helppoa osoittaa kootun aineiston perusteella. Joillakin alueilla osallistujat kuvasivat hyvinvointinsa kohentumista ryhmään osallistumisensa seurauksena, ja toisilla alueilla he kokivat vointinsa olevan vastaava tai jopa huonompi kuin aloittaessaan. Luovien menetelmien, erityisesti kirjoitusharjoitusten käyttö, auttoi osallistujia jäsentämään ja jakamaan kokemuksiaan, löytämään tukea toipumiselleen ja kehittämään toimijuuttaan myös muussa elämässä.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.subject.otherrecovery
dc.subject.othertoipumisorientaatio
dc.title"Mä voin kyllä lopettaa kun kaikki on valmiita" : tapaustutkimus terapeuttisen kirjoittamisen ja luovien menetelmien roolista syömishäiriöstä toipujan tukena.
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912165312
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaidekasvatusfi
dc.contributor.oppiaineArt Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi311
dc.subject.ysovertaistuki
dc.subject.ysosyömishäiriöt
dc.subject.ysotoipuminen
dc.subject.ysoterapeuttinen kirjoittaminen
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysotaideterapia
dc.subject.ysoluovat menetelmät
dc.subject.ysoryhmät
dc.subject.ysokirjallisuusterapia
dc.subject.ysotaidepedagogiikka
dc.subject.ysotoimijuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record