Show simple item record

dc.contributor.authorKarjalainen, Noora
dc.date.accessioned2019-12-16T11:37:08Z
dc.date.available2019-12-16T11:37:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-951-39-8003-0
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66818
dc.description.abstractThe aim of this dissertation is to show how the media representation of female folk singers is constructed. To find out what kinds of narratives emerge from it, it is important to understand that this media representation is based on processes of remembering and premediation. Methods of close reading and analysis were applied in examining concert and album reviews, interviews and articles written about four contemporary female folk singers: Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh, Emily Portman and Kate Rusby. The findings show how deeply embedded in cultural memory the presentation of a female folk singer is and how extensively it is used in constructing media representation of these singers. The analysis of the research material yielded four thematic narratives in the singers’ media representation. The narrative of origins constructs the female folk singer as a nostalgic, romanticised character. Together with the narrative of professionalism, it forms the narrative of authenticity in this media representation process. The narratives of performance emerge from the descriptions of the singers’ voices, singership (the singers’ artistry combined with the act of singing), and the music itself and are studied particularly for how construct gender in the singers’ media representation. The narratives of origins, authenticity and performance come together in the narrative of the Cosy Other, highlighting the power structures in the construction of the media representation of female folk singers. The research results suggest that 21st-century western, anglophone and Celtic female folk singers are primarily represented in the media as women artists. Their gender and artistry intertwine in their media representation, which is governed by the active process of cultural remembering. A media representation such as this is constructed via the transculturality of cultural remembering, its incessant “travelling” between and across places, social groups, media sources and time. The influence of premediation in the process shows in the very similar representation constructed in media texts across different publication forums. The studied singers’ standing and prominence in the contemporary anglophone and Celtic folk music scene, and the recurrent themes in the media texts written about them testify to a wider phenomenon that concerns not only them but also other female artists of the same genre.en
dc.description.abstractTämä väitöskirja tarkastelee naisfolklaulajien mediarepresentaation rakentumista. Tutkimuksessa on ollut keskeistä ymmärtää, miten tämä mediarepresentaatio perustuu kulttuurisen muistamisen ja premediaation prosesseihin, ja millaisia narratiiveja representaatioprosessista nousee esiin. Väitöskirjassa tutkimuksen kohteena on neljä nykynaisfolklaulajaa, Julie Fowlis, Muireann Nic Amhlaoibh, Kate Rusby ja Emily Portman. Heistä kirjoitetuista konsertti- ja levyarvioista, haastatteluista ja artikkeleista koostuvan tutkimusmateriaalin tarkastelussa on käytetty lähiluvun ja –analyysin metodeja. Tutkimus osoittaa, miten syvälle kulttuuriseen muistiin juurtunut naisfolklaulajan mediarepresentaatio on ja kuinka laajasti sen aspekteja käytetään näiden laulajien mediarepresentaation rakennusprosessissa. Tutkimusmateriaalin analyysi paljastaa neljä narratiiviteemaa laulajien mediarepresentaatiossa. Alkuperän narratiivi rakentaa naisfolklaulajan kuvaa nostalgisena ja romantisoituna hahmona. Yhdessä professionaalisuuden narratiivin kanssa se muodostaa autenttisuuden narratiivin laulajien mediarepresentaatiossa. Esittämisen narratiivit nousevat laulajien äänten, laulajuuden (taiteellinen tulkinta laulamisen aktiin yhdistettynä) ja musiikin kuvauksista tutkimusmateriaalissa. Näitä narratiiveja tutkitaan etenkin niiden sukupuolta rakentavan luonteen valossa. Alkuperän, autenttisuuden ja esittämisen narratiiviteemat yhdistyvät mukavan toiseuden narratiivissa, joka korostaa mediarepresentaatioprosessin yhteiskunnallisia vallan rakenteita. Tutkimuksen tulosten perusteella nykypäivän länsimaista, englanninkielisen ja kelttiläisen kansanmusiikkikentän naisfolklaulajaa rakennetaan mediassa juuri naisartistina. Sukupuoli ja taiteellinen osaaminen punoutuvat yhteen heidän mediarepresentaatiossaan, jota säätelee kulttuurisen muistamisen aktiivinen prosessi. Tämä mediarepresentaatio rakentuu kulttuurisen muistin transkulttuurisuuden kautta, joka tarkoittaa kulttuurisen muistamisen jatkuvaa ”matkustamista” paikkojen, sosiaalisten ryhmien, medialähteiden sekä ajan läpi ja välillä. Premediaation vaikutus tässä prosessissa näkyy siinä, kuinka erittäin samankaltaista representaatiota rakennetaan hyvinkin erilaisissa julkaisukanavissa. Tarkasteltujen artistien näkyvyys kansanmusiikin kentällä sekä toistuvat teemat näissä mediateksteissä osoittavat, että tämä on laajempi ilmiö, joka koskee sekä heitä että muita saman musiikkigenren artisteja.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Karjalainen, N. (2017). Place, Sound and Tradition: Origin Narratives Constructing Nostalgia in the Media Representations of Female Folk Singers. <i>Journal of Popular Music Studies 29(3), 1–12.</i> <a href="https://doi.org/10.1111/jpms.12219"target="_blank"> DOI: 10.1111/jpms.12219</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Karjalainen, Noora (2018). Origins and originality : Authenticity in the media representation of Julie Fowlis. <i>Journal of European Popular Culture, 9 (2), 75-91.</i> <a href="https://doi.org/10.1386/jepc.9.2.75_1"target="_blank"> DOI: 10.1386/jepc.9.2.75_1</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Karjalainen, N. Pure Voices, Confident Singing, Enchanting Music: Narratives of Performance Gendering the Media Representation of Female Folk Singers. <i>Manuscript.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Karjalainen, N. (2018). Imagined, remembered, gendered : Narratives of cosy other in the media representations of female folk singers. <i>Etnomusikologian vuosikirja, 30, 66-91.</i> <a href="https://doi.org/10.23985/evk.69076"target="_blank"> DOI: 10.23985/evk.69076</a>
dc.subjectfolkmusiikki
dc.subjectkansanmusiikki
dc.subjectnaislaulajat
dc.subjectsukupuoli
dc.subjectmedia
dc.subjectrepresentaatio
dc.subjectjulkisuuskuva
dc.subjectnarratiivinen tutkimus
dc.subjectsukupuolittuminen
dc.subjectnostalgia
dc.subjectautenttisuus
dc.subjecttoiseus
dc.subjectsosiaalinen konstruktivismi
dc.subjectkerronta
dc.subjecttekstit
dc.subjectmediarepresentaatio
dc.subjectkulttuurinen muisti
dc.subjectmukava toiseus
dc.subjectmedia representation
dc.subjectfolk music
dc.subjectfemale artists
dc.subjectgender
dc.subjectcultural memory
dc.subjectauthencity
dc.subjectcosy other
dc.titleWoman, Artist, Other : Female Folk Singers in the Media
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8003-0
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record