Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.advisorValleala, Ulla Maija
dc.contributor.authorEira, Miisa
dc.contributor.authorNevalainen, Sirja
dc.date.accessioned2019-12-13T08:03:34Z
dc.date.available2019-12-13T08:03:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66780
dc.description.abstractTässä laadullisessa tutkimuksessa tutkimme näkemyksiä ja kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä sateenkaariperheiden kanssa. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa sateenkaariperheiden kanssa toimimisesta peruskoulussa. Tutkimus toteutettiin fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla vuoden 2019 keväällä. Tutkittavinamme oli sateenkaariperheiden vanhempia, työelämässä olevia opettajia sekä opettajaksi valmistuvia opiskelijoita. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen. Tutkimustulosten mukaan sateenkaariperheen perhemuodolla on merkitystä siihen, kuinka perheet kokevat yhteistyön onnistuneen. Opettajien luontevuus sateenkaariperheiden kohtaamisessa on kasvussa, ja opiskelijat kokevat omaavansa hyvät valmiudet sateenkaariperheiden kanssa toimimiseen. Kaikki haastatellut ryhmät toivoivat opettajille lisää koulutusta aiheesta. Kodin ja koulun välinen yhteistyö sateenkaariperheiden kohdalla toteutuu monilta osin hyvin. Tutkimusta ja tietoa tarvitaan lisää, jotta yhteistyö toteutuisi tasa-arvoisesti ja kaikkien osapuolten hyvinvointia edistävästi.fi
dc.format.extent90
dc.language.isofi
dc.subject.otherkodin ja koulun välinen yhteistyö
dc.titleTäällä sateenkaaren alla : sateenkaariperheiden vanhempien, opettajien sekä opiskelijoiden näkökulmia sateenkaariperheen ja koulun välisestä yhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912135247
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysosateenkaariperheet
dc.subject.ysokasvatuskumppanuus


Aineistoon kuuluvat tiedostot

Thumbnail

Aineisto kuuluu seuraaviin kokoelmiin

Näytä suppeat kuvailutiedot