Show simple item record

dc.contributor.authorRäisänen, Tiina
dc.date.accessioned2019-12-13T07:52:31Z
dc.date.available2019-12-13T07:52:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66779
dc.description.abstractMaisterintutkielmassani tutkin paikannimeä Pihtipudas Suomi24-keskustelupalstan pohjalta kootussa korpusaineistossa. Keskiössä ovat Pihtiputaan saamat kollokaatit tässä aineistossa. Tutkin kollokaatteja sekä korpusavusteisen nimistöntutkimuksen että korpusavusteisen diskurssintutkimuksen avulla. Yksi kollokaatti, MUMMO, nousee kollokaattien joukosta toistuvasti esille. Tähän kollokaattiin syvennyn muita enemmän. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisia kollokaatteja paikannimi Pihtipudas saa? 2. Missä diskursseissa Pihtiputaan mummo esiintyy? Suomalaisella paikannimitutkimuksella on pitkä perinne osana suomalaista nimistöntutkimusta. Korpusavusteinen tutkimus tuo nimistöntutkimukseen uudenlaisen katsantokannan. Tässä tutkimuksessa korpusmenetelmien avulla käsitellään erityisesti kollokaatteja, joiden kautta päästään käsiksi Pihtiputaan ja Pihtiputaan mummon diskursseihin. Diskurssintutkimuksen keinoja on hyödynnetty usean eri tieteenalan tutkimuskentillä, ja viime aikoina sitä on alettu hyödyntää myös nimistöntutkimuksessa. Nimet ovat osa jokapäiväistä kielenkäyttöä yhtä lailla muiden kielenainesten kanssa. Tutkimusaineistona käytän Suomi24-keskustelupalstan pohjalta koottua korpusta, Suomi24-korpusta. Aineiston tekstit ovat vapaasti ja anonyymisti tuotettuja verkkokeskusteluja. Aineisto on kaikkien tutkijoiden avoimessa käytössä. Aineiston tutkiminen alkaa Korp-käyttöliittymän konkordanssihaulla. Tätä konkordanssitulosta ruodin ensiksi puhtaasti korpustutkimuksen keinoin AntConc-ohjelmalla. Ohjelman analysoimat frekventeimmät kollokaatit lajittelen sanaluokittain. Samalla käsittelen aineistosta nousevia diskursseja. Näihin diskursseihin paneudun syvällisemmin analyysini viimeisimmässä vaiheessa Pihtiputaan mummon kautta. Substantiivikollokaatit ovat frekventeimpiä Pihtiputaan saamista kollokaateista. Henkilöviitteisiä kollokaatteja esiintyy useammin kuin esimerkiksi muita paikannimiä. Kuvailevien adjektiivikollokaattien frekvenssi on pieni. MUMMO-kollokaattia eli Pihtiputaan mummoa ympäröivät diskurssit eroavat osin muita kollokaatteja ympäröivistä diskursseista. Esimerkiksi muiden kollokaattien diskursseissa on enemmän viitteitä syrjäseutuisuuteen, mutta Pihtiputaan mummon diskursseissa korostuvat huomattavasti enemmän tietämiseen ja talouteen liittyvät diskurssit. Tutkimustuloksista voi päätellä, että idiomi Pihtiputaan mummo elää edelleen sen alkuperäisessä merkityksessä ymmärrettävyyden mittarina. Lisäksi Pihtiputaan mummo on saanut uudenlaisen tehtävän köyhän ihmisen edustajana. Pihtiputaan mummo toistuu usein politiikkaan ja talouteen liittyvässä puheessa.fi
dc.format.extent87
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherPihtiputaan mummo
dc.subject.otherPihtipudas
dc.subject.otherkorpusonomastiikka
dc.subject.otherCADS
dc.titlePihtipudas Suomi24-korpuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912135246
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokorpukset
dc.subject.ysopaikannimet
dc.subject.ysonimistöntutkimus
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record