Show simple item record

dc.contributor.authorHummelholm, Aarne
dc.date.accessioned2019-12-11T12:17:19Z
dc.date.available2019-12-11T12:17:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-8004-7
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66753
dc.description.abstractThis dissertation examines architectures in smart cities and smart societies and also analyses the communications systems security, cyber security and energy efficiency of infrastructures, digital information systems and services, and underwater optical cable systems. The study also develops models for calculating the probabilities of cyber threats to these entities. This study first examines how digitalisation affects society and the daily lives of its citizens, its various services, and the environment. Our societies’ digital services even now are available anytime and anywhere, in real time. The changes brought about by digitalisation of the various services available in our daily lives have a large impact on society and the lives of its citizens. To take full advantage of the services offered by digitalisation, people must be able to use secure smart devices and communication systems to use the services. However, there is a need to examine how we can improve and provide these services securely, anytime and anywhere in real time, and determine how the current services will work with future information systems and service structures. Security and cyber security threats must be taken into account when providing and developing these services because these services and infrastructures are subject to ubiquitous security and cyber security threats on a daily basis. Natural threats and risks also have an occasional impact on the availability and continuity of services, especially in the Arctic region. This dissertation introduces a single user device concept designed to reduce and prevent the impact of potential network threats and cyber-attacks in future environments and services. As the number of available services and the energy consumption of different systems increase exponentially, the volumes of harmful greenhouse gases that are often transported directly into the air also increase exponentially. More attention must therefore be given to the root causes of climate change and, in particular, to services with a high energy consumption. Despite discussing digitalisation and its importance in our services, the effects of digitalisation on the growth of energy consumption and its consequences are not sufficiently taken into account in our societies. Thus, we consider whether it is possible to reduce the energy consumption of services and thereby reduce greenhouse gas emissions. When building new ecosystems or improving existing solutions and structures, cost-effectiveness needs to be considered and improved to improve operational efficiency across all sectors. Keywords: smart cities, smart society, energy consumptions, risks, threats, cyberattacks, climate change, greenhouse gases.en
dc.description.abstractVäitöskirjassa tutkitaan älykaupunkien ja äly-yhteiskuntien sekä arktisen alueen arkkitehtuureja. Tutkimuksessa analysoidaan turvallisuus-, kyberturvallisuus- ja energiatehokkuuskysymyksiä infrastruktuureista, digitaalisista tietojärjestelmistä ja palveluista, sekä merenalaisista optisista kaapelijärjestelmistä. Lisäksi esitetään malleja näihin kokonaisuuksiin kohdistuvien kyberuhkien todennäköisyyksien laskelmista varten. Tutkimusten lähtökohtana on tarkastella, miten digitalisaatio vaikuttaa yhteiskunnan ja sen kansalaisten jokapäiväiseen elämään, sen eri palveluihin ja miten sen mukanaan tuomat muutokset näkyvät jokapäiväisessä elämässämme ja ympäristössämme. Yhteiskunnan digitaaliset palveluthan ovat saatavilla reaaliaikaisesti missä ja milloin tahansa. Kaikkien digitalisoinnin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on pystyttävä käyttämään turvallisia älylaitteita ja viestintäjärjestelmiä kaikkien meille tarjottavien palveluiden kanssa. On tarkasteltava kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla voimme parantaa ihmisten päivittäisiä palveluita ja kuinka tarjota näitä palveluita reaaliajassa ja turvallisesti, missä ja milloin tahansa, ja kuinka nämä palvelut toimivat yhdessä nykyisten ja tulevien tietojärjestelmien ja palvelurakenteiden kanssa. Mutta tähän kehitykseen liittyvät samalla myös tietoturva- ja kyberturvallisuusuhkat, jotka on huomioitava palveluiden tarjoamisessa ja kehittämisessä. Näihin palveluihin ja infrastruktuureihin kohdistuu päivittäin kaikkialle ulottuvia turvallisuus- ja kyberturvallisuusuhkia. Luonnollisilla uhkilla ja riskeillä on myös satunnaisia vaikutuksia palveluiden saatavuuteen ja jatkuvuuteen etenkin arktisella alueella. Työssä esitellään myös yhden käyttäjän laitekonsepti, jonka tarkoituksena on parantaa käyttöturvallisuutta uusissa toimintaympäristöissä ja palveluissa. Kun saatavien palvelujen määrä kasvaa eksponentiaalisesti, samalla sen seurauksena eri järjestelmien tarvitsema energiankulutus kasvaa eksponentiaalisesti, mikä tarkoittaa myös sitä, että haitalliset kasvihuonekaasujen määrät kasvavat eksponentiaalisesti ja ne kulkeutuvat usein suoraan ilmaan. Meidän on kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomiota ilmastonmuutoksen perussyihin ja erityisesti palveluihin, joiden energiankulutus on korkea. Asiasanat: älykäs kaupunki, älykäs yhteiskunta, riskit, uhkat, kyber-hyökkäykset, ilmastomuutos, kasvihuonekaasut.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Hummelholm, A. (2018). Cyber threat analysis in smart city environments. In <i>A. Jøsang (Ed.), ECCWS 2018 : Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security (pp. 523-532). Academic Conferences International.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Hummelholm, A. (2019). Undersea optical cable network and cyber threats. In <i>Cruz, Tiago; Simoes, Paulo (Eds.) ECCWS 2019 : Proceedings of the 18th European Conference on Cyber Warfare and Security, Proceedings of the European conference on information warfare and security. Academic Conferences International, 650-659.</i> <a href=" https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67103"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/67103</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Thorisson H., Baiardi, F., Salminen, M., Van Erdeghem, R., Sahay, R., Paquin, B., Heath, C., Skarga-Bandurova, I., Branlat, M., Hummelholm, A., Lambert, J. H., Linkov, I., Trump, B. D. (2019). Cyber Security Challenges to Arctic Critical Infrastructures. <i>NATO Science for Peace and Security Series – D: Information and Communication Security. IOS Press.</i> <a href="https://doi.org/10.3233/NICSP200043"target="_blank"> DOI: 10.3233/NICSP200043</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Hummelholm, A. (2019). E-health systems in digital environments. In <i>Cruz, Tiago; Simoes, Paulo (Eds.) ECCWS 2019 : Proceedings of the 18th European Conference on Cyber Warfare and Security, Proceedings of the European conference on information warfare and security. Academic Conferences International, 641-649.</i> <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67096"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/67096</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Hummelholm, A. (2019). Threat characterization for various layers of infrastructure. In <i>NATO Science for Peace and Security Series - D: Information and Communication Security. Volume 58: Cybersecurity and Resilience in the Arctic, pp. 150-182.</i> <a href="https://doi.org/10.3233/NICSP200046"target="_blank"> DOI: 10.3233/NICSP200046</a>
dc.subjectälytekniikka
dc.subjectkaupungit
dc.subjectinfrastruktuurit
dc.subjectpalvelut
dc.subjectyhteiskunta
dc.subjectdigitalisaatio
dc.subjectenergiankulutus (energiateknologia)
dc.subjectriskit
dc.subjectuhat
dc.subjectkyberturvallisuus
dc.subjectenergiatehokkuus
dc.subjectilmastonmuutokset
dc.subjectkasvihuonekaasut
dc.subjectsmart cities
dc.subjectsmart society
dc.subjectenergy consumptions
dc.subjectrisks
dc.subjectthreats
dc.subjectcyber-attacks
dc.subjectclimate change
dc.subjectgreenhouse gases
dc.titleCyber Security and Energy Efficiency in the Infrastructures of Smart Societies
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8004-7
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record