Show simple item record

dc.contributor.advisorJärvensivu, Anu
dc.contributor.authorLehtonen, Ella
dc.contributor.authorYlhävuori, Susanna
dc.date.accessioned2019-12-03T05:32:44Z
dc.date.available2019-12-03T05:32:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66604
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkittiin kaupan alan vuokratyöntekijöiden kokemuksia heidän työhyvinvointinsa sekä minäpystyvyytensä rakentumisesta vuokratyössä. Tutkimusaihe valittiin, koska vuokratyö on hiljalleen nouseva, mutta usein huonossa valossa näyttäytyvä trendi nykyajan työelämässä. Tämä tutkimus toteutettiin laadullisilla tutkimusmenetelmillä. Tutkimuksen aineisto koostui kahdeksasta kaupan alan vuokratyöntekijän haastattelusta, joissa käsiteltiin teemoina vuokratyötä, työhyvinvointia ja minäpystyvyyttä. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten mukaan työhyvinvointia edistäviä ja heikentäviä tekijöitä voidaan havaita vuokratyön ominaispiirteistä sekä asiakasyritysten ja vuokrausyritysten toimista. Työhyvinvointia rakentavina tekijöinä ilmeni vuokratyön keikkaluonteisuus ja vaihtuvat käytännöt, asiakasyritysten omien työntekijöiden suhtautuminen vuokratyöntekijöihin sekä työterveyshuolto. Minäpystyvyyden rakentumiseen kytkeytyi tulosten mukaan kokemuksen hankkiminen työtä tekemällä ja työyhteisön suhtautuminen. Lisäksi havaittiin, että vuokratyön ominaispiirteet ja vuokratyöntekijä itse olivat yhteydessä minäpystyvyyden rakentumiseen. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että vuokratyö työmuotona on yhteydessä työhyvinvoinnin sekä minäpystyvyyden rakentumiseen. Sen ominaispiirteet työntekijöiden työhyvinvoinnin sekä minäpystyvyyden muodostumiselle on tärkeä huomioida, jotta vuokratyöntekijöiden työhyvinvointia voidaan kehittää ja heidän minäpystyvyytensä rakentumista työssä tukea.fi
dc.format.extent86
dc.language.isofi
dc.subject.otherminäpystyvyys
dc.subject.othervuokratyöntekijät
dc.titleKaupan alan vuokratyöntekijöiden työhyvinvoinnin ja minäpystyvyyden rakentuminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912035091
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysovuokratyö
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyöntekijät


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record