Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Jaana
dc.contributor.authorJaakonaho, Kaisa
dc.contributor.authorManninen, Merja
dc.date.accessioned2019-12-02T08:34:47Z
dc.date.available2019-12-02T08:34:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66593
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä erilaisista tavoista, joilla opinto-ohjaajat käsittävät ohjaustyön eettiset ristiriidat ja miten he ovat niitä ratkaisseet. Tuomalla esille käsityksiä haluamme nostaa keskusteluun ohjaustyötä tekevien näkemyksiä ja kokemuksia aiheesta. Tutkimus edustaa laadullista ja aineistolähtöistä tutkimusperinnettä. Tutkimuksen lähestymistapa on fenomenografinen. Tutkimusaineisto kerättiin fokusryhmäkeskusteluin. Näihin osallistui 12 opinto-ohjaajaa, jotka työskentelivät eri kouluasteilla. Fokusryhmäkeskusteluja järjestettiin kolme. Tämän tutkimuksen mukaan opinto-ohjaajien käsitykset ohjaustyön eettisistä ristiriidoista kiteytyvät neljään erilaiseen käsitystapaan. Eettiset ristiriidat voidaan nähdä joko 1) haastavina, 2) herättelevinä, 3) neuvoteltavissa olevina tai 4) ratkaistavissa olevina. Eettisten ristiriitojen käsitystapojen erot ilmenivät kahdeksan eri ulottuvuuden kautta, joita olivat tunnistaminen, ohjaustarpeet, arviointipositio, luottamuksellisuus, opettajayhteisön jäsenyys, rakenteissa toimiminen, ammatillisuuden rajat sekä arvonäkökulmat. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että opinto-ohjaajien käsitykset ohjaustyön eettisistä ristiriidoista vaihtelivat suuresti. Eroavaisuudet osoittavat, että käsitykset eivät ole jumiutuneet eettisten ristiriitojen tunnistamiseksi vaan kuvastavat myös ymmärrystä opinto-ohjaajan autonomiasta sekä toimintamahdollisuuksista. Tuloksista käy ilmi, että eettiset ristiriidat kuuluvat ohjaustyöhön, ja että eettisyys on opinto-ohjaajan työn ytimessä. Tuloksia voidaan hyödyntää ohjaustyössä ja ohjauksen koulutuksessa.fi
dc.format.extent85
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othereettinen ristiriita
dc.subject.othereettisyys ohjauksessa
dc.title"Tää eettisyys on jo niinku opon työn ytimessä" : opinto-ohjaajien käsityksiä ohjaustyön eettisistä ristiriidoista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912025081
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoeettisyys
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysofenomenografia
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record