Show simple item record

dc.contributor.authorRisteelä, Satu
dc.date.accessioned2019-12-02T08:23:03Z
dc.date.available2019-12-02T08:23:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66592
dc.description.abstractLaatukustannusten laskennan tärkeimpänä tavoitteena on pidetty kannattavimpien kehityskohteiden tunnistamista, mikä auttaa organisaatioita parannustoimenpiteiden priorisoinnissa. Laatukustannusten yksityiskohtainen laskenta on kuitenkin työlästä, koska usein perinteiset laskentajärjestelmät eivät tuota riittävästi informaatiota sitä varten. Monet yritykset jättävät laskennan suorittamatta resurssien puutteen vuoksi. Workshop-työskentelyä hyödyntävä CAMP-menetelmä pyrkii saavuttamaan laatukustannusten laskennan hyödyt ilman vaivalloista laskentaa. Tutkimuksessa sovellettiin CAMP-menetelmää osittain mukautettuna konepajateollisuudessa toimivassa pk-yrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä laatuongelmia case-yrityksen tuotantoprosessissa ilmenee ja kuinka suuria ovat niiden aiheuttamat laatukustannukset. Lisäksi tavoitteena oli luoda toimintasuunnitelma parannustoimenpiteistä. Tutkimuksen kuluessa arvioitiin myös CAMP-menetelmän soveltuvuutta valmistavan teollisuuden pk-yrityksen kontekstissa. Tutkimus on toimintatutkimus, joka on yksi interventionistisen tutkimuksen muodoista. Tiedonkeruu suoritettiin kyselylomakkeilla, osallistuvalla havainnoinnilla ja workshop-työskentelyn yhteydessä tuotetulla aineistolla. Tutkimus sijoittuu johdon laskentatoimen tieteenalaan ja sen teoreettisen viitekehyksen muodostaa laatukustannuksia käsittelevä kirjallisuus. Tutkimuksen tuloksena yksilöitiin joukko laatuongelmia ja arvioitiin niiden aiheuttamia kustannuksia, laadittiin ehdotukset parannustoimenpiteistä sekä päätettiin niiden toteutuksesta. CAMP-menetelmän todettiin soveltuvan parhaiten projektiliiketoiminnan tarpeisiin, mutta olevan käyttökelpoinen myös jatkuvaa valmistustoimintaa harjoittavassa yrityksessä. Menetelmä saattaa kuitenkin jättää joitain laatukustannuksia tunnistamatta.fi
dc.format.extent75
dc.language.isofi
dc.subject.otherlaatukustannukset
dc.subject.otherinterventionistinen tutkimus
dc.titleLaadun kehittäminen ja laatukustannusten analysointi CAMP-menetelmää hyödyntäen konepajayrityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201912025080
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysokustannukset
dc.subject.ysolaatu
dc.subject.ysotoimintatutkimus
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record