Show simple item record

dc.contributor.authorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorLuukka, Minna-Riitta
dc.contributor.authorSaario, Johanna
dc.contributor.authorVeistämö, Tommi
dc.date.accessioned2019-11-29T07:39:19Z
dc.date.available2019-11-29T07:39:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationSulkunen, S., Luukka, M.-R., Saario, J., & Veistämö, T. (2019). Monilukutaito lukion historian opetuksessa. <i>Ainedidaktiikka</i>, <i>3</i>(2), 2-23. <a href="https://doi.org/10.23988/ad.76111" target="_blank">https://doi.org/10.23988/ad.76111</a>
dc.identifier.otherCONVID_33642648
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66574
dc.description.abstractLukion opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2015) on sisällytetty Monilukutaidot ja media -aihekokonaisuus, jossa monilukutaito määritellään taitoina tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä. Jokaisen opettajan odotetaan opettavan oman tiedonalansa tekstitaitoja, joiden alakohtaisuus pohjaa tiedonmuodostuksen käytänteisiin. Tällä korostetaan eri oppiaineiden sisältötiedon hallinnan lisäksi myös tekstitaitojen kehittymistä kaikissa oppiaineissa. Tässä artikkelissa tarkastelemme, millaisena monilukutaito ja erityisesti tiedonalan tekstitaitojen opetus näyttäytyvät lukion historian opetuksessa. Tutkimuksen aineisto on kerätty suomenkielisten lukioiden historian opettajille suunnatun kyselyn avulla syksyllä 2016, kun nykyiset opetussuunnitelmaperusteet olivat vasta astuneet voimaan. Selvitämme, millaisia tekstejä ja tekstikäytänteitä opettajat sisällyttävät opetukseensa sekä millaisia opettajaryhmiä aineistosta hahmottuu näiden tekijöiden perusteella. Analyysimenetelmänä oli ryhmittelyanalyysi. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa monilukutaidon ja historian tekstitaitojen asemasta opetuksessa. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää historian opetuksen kehittämisessä kohti nykyisten opetussuunnitelmaperusteiden mukaista entistä vahvempaa taitopainotteisuutta.fi
dc.description.abstractNational curriculum for general upper secondary schools (National Agency for Education, 2015) includes a cross-curricular theme 'Multiliteracies and media'. Multiliteracies are defined as an ability to interpret and produce different kinds of texts. Thus, each teacher is expected to teach disciplinary literacy, deriving from knowledge production practices of the field, emphasizing procedural teaching in addition to the content orientation. In this study, we examine what kind of role multiliteracies and disciplinary literacy have in upper secondary school history classrooms. The data consists of a questionnaire data collected in fall 2016 when the current curriculum was new. We study which texts and literacy practices history teachers use and what kinds of teacher profiles can be found in the data. The method of analysis was cluster analysis. The aim is to describe the role of disciplinary literacy in history teaching in order to develop history teaching towards procedural teaching required in the curriculum.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen ainedidaktinen tutkimusseura ry.
dc.relation.ispartofseriesAinedidaktiikka
dc.rightsCC BY-ND 4.0
dc.subject.othermultiliteracy
dc.subject.otherdisciplinary literacy
dc.subject.otherhistory
dc.titleMonilukutaito lukion historian opetuksessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911295060
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineTilastotiedefi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.contributor.oppiaineStatisticsen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange2-23
dc.relation.issn2489-5636
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume3
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2019 Ainedidaktiikka
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysohistoria
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p22257
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28850
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2630
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p7401
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1780
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
dc.relation.doi10.23988/ad.76111


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-ND 4.0