Show simple item record

dc.contributor.authorTarnanen, Mirja Johanna
dc.contributor.authorKaukonen, Vili
dc.contributor.authorKostiainen, Emma
dc.contributor.authorToikka, Teppo
dc.date.accessioned2019-11-29T07:33:25Z
dc.date.available2019-11-29T07:33:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTarnanen, M. J., Kaukonen, V., Kostiainen, E., & Toikka, T. (2019). Mitä opin? Monilukutaitoa ja tutkivaa oppimista monialaisessa oppimiskokonaisuudessa. <i>Ainedidaktiikka</i>, <i>3</i>(2), 24-46. <a href="https://doi.org/10.23988/ad.81941" target="_blank">https://doi.org/10.23988/ad.81941</a>
dc.identifier.otherCONVID_33643075
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66573
dc.description.abstractopettajaopiskelijat raportoivat oppineensa yhdessä toteuttamassaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa, johon osallistuivat erään yhtenäiskoulun kaikki 5.–8. luokan oppilaat. Oppimiskokonaisuuden aihe oli terve elämä ja sitä opiskeltiin viikon ajan ikäsekoitteisissa ryhmissä tutkivan oppimisen keinoin ja monilukutaitoa harjaannuttaen. Tutkimusaineisto koostuu 250 oppilaan, 25 opettajan ja 23 opettajaopiskelijan laadullisista itsearvioinneista, ja se analysoitiin laadullisen aineistolähtöisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tulosten mukaan oppilaat kertoivat oppineensa vuorovaikutustaitoja ja monimuotoisten tekstien tuottamisen ja tulkitsemisen taitoja. Opettajat ja opettajaopiskelijat oppivat tiimityötaitojen ja vuorovaikutustaitojen ohjaamista, joskin niiden ohjaaminen koettiin myös haasteelliseksi. Tulokset implikoivat, että näiden taitojen kehittämistä tukevaa pedagogiikkaa tulisi kehittää niin kouluissa kuin opettajien perustutkinto- ja täydennyskoulutuksessa.fi
dc.description.abstractThis paper reports a study on self-reported learning experiences of 250 students (from 5th to 8th graders), 25 teachers and 23 teacher students when implementing an interdisciplinary learning module promoting inquiry-based learning and multiliteracy skills. The qualitative data were analyzed using data-driven and theory-informed content analysis. The findings indicate that the participants saw benefits to integration including team working, communication and multiliteracy skills. However, also the challenges relating to these skills and learning material were reported by teachers and teacher students. Based on the findings, the pedagogy of interdisciplinary learning should be developed in both pre- and in-service teacher education to enhance the expertise of teachers.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherSuomen ainedidaktinen tutkimusseura ry.
dc.relation.ispartofseriesAinedidaktiikka
dc.rightsCC BY-NC-ND 4.0
dc.subject.otheroppiaineintegraatio
dc.subject.otherinterdisciplinary learning
dc.subject.otherinquiry-based learning
dc.subject.othermultiliteracy
dc.titleMitä opin? Monilukutaitoa ja tutkivaa oppimista monialaisessa oppimiskokonaisuudessa
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911295059
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange24-46
dc.relation.issn2489-5636
dc.relation.numberinseries2
dc.relation.volume3
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2019 Ainedidaktiikka
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumberOKM/41/523/2017
dc.subject.ysomonilukutaito
dc.subject.ysotutkiva oppiminen
dc.subject.ysoitsearviointi
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p28850
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p18173
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p6253
dc.rights.urlhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.relation.doi10.23988/ad.81941
dc.relation.funderOpetus- ja kulttuuriministeriöfi
dc.relation.funderMinistry of Education and Cultureen
jyx.fundingprogramMuutfi
jyx.fundingprogramOthersen
jyx.fundinginformation"Tutkimus on osa opetus-ja kulttuuriministeriön rahoittamaa (2017–2020) Uutta luova asiantuntijuus (ULA) -hanketta"


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC BY-NC-ND 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as CC BY-NC-ND 4.0