Show simple item record

dc.contributor.advisorOksanen, Elina
dc.contributor.authorLehtinen, Paula
dc.contributor.authorSiimekselä, Sini
dc.date.accessioned2019-11-22T07:50:15Z
dc.date.available2019-11-22T07:50:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66481
dc.description.abstractKoulutuksellisen inkluusion pyrkimyksenä on luoda kaikille oppilaille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella ja oppia. Tässä tutkimuksessa koulutuksellista inkluusiota tarkasteltiin käytännön toteutuksen näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää peruskoulussa liikuntaa opettavien opettajien käsityksiä inklusiivisen liikunnanopetuksen toteuttamisesta sekä oman ammattitaidon riittävyydestä ja monialaisen yhteistyön hyödyntämisestä sen toteutuksessa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa lähestymistapana oli fenomenografia. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelua käyttäen ja analysoitiin fenomenografisella tutkimusotteella. Opettajien käsityksissä ensisijaisena lähtökohtana inklusiivisen liikunnanopetuksen toteuttamiselle ilmeni inkluusio –ideologian mukaiset tavoitteet. Toiseksi toteuttamiseen vaikuttavina tekijöinä nähtiin taloudelliset resurssit. Ammattitaidon koettiin vastaavan inklusiivisen liikunnanopetuksen vaatimuksia ja inklusiivista opetusta pidettiin osana perustyötä; joskin tutkimuksessa ilmeni myös lisäkoulutustarve. Monialainen yhteistyö oli vähäistä, mutta merkityksellisenä näyttäytyi sen toteuttaminen koulunkäynnin ohjaajien kanssa. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että koulun yhteiset toimintatavat ja riittävät resurssit nähtiin oleellisina tekijöinä inklusiivisen liikunnanopetuksen tarkoituksenmukaisessa toteutumisessa. Liikuntaa opettavat opettajat pitivät tarpeellisena myös ammatillisten valmiuksiensa kehittämistä lisäkoulutusten tai työyhteisön sisäisen informoinnin kautta.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherinklusiivinen liikunnanopetus
dc.subject.otherammatillinen osaaminen
dc.title“Se resurssin tuominen sinne on ehkä se kaiken a ja o.” : opettajien käsityksiä inklusiivisen liikunnanopetuksen toteuttamisesta ja sen vaatimasta ammattitaidosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911224976
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoresursointi
dc.subject.ysoyhdenvertaisuus
dc.subject.ysoliikuntakasvatus
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysoerityisoppilaat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record