Show simple item record

dc.contributor.advisorBadham, Mark
dc.contributor.authorNousiainen, Sini
dc.date.accessioned2019-11-18T12:20:43Z
dc.date.available2019-11-18T12:20:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66416
dc.description.abstractOrganisaation ja yleisön välisten suhteiden kehittämistä on tutkittu jo 1980-luvun alusta lähtien, osana organisaation ja yleisön välisiä suhteita (Cheng 2018, 120; Huang & Zhang 2013, 85; Ki & Shin 2006, 194). On huomattu, että vuorovaikutus ja osallistuminen ovat tärkeässä roolissa suhteiden kehittämisessä verkossa. Useat tutkimukset ovat keskittyneet voittoa tavoittelemattomien ja kuluttajamarkkinointiin keskittyneiden organisaatioiden tutkimiseen (kuten Ki & Hon 2006; Bortree & Seltzer 2009; Waters et al. 2009; McCorkindale 2010; Rybalko & Seltzer 2010; Men & Tsai 2012; O’Neil 2014; Shin et al. 2015), kun taas B2B organisaatiot ovat saaneet vähän huomiota (Siamagka et al. 2015, 89; Järvinen et al. 2012, 102). Tämän vuoksi, tässä tutkimuksessa keskityttiin B2B organisaatioihin, ja selvitettiin, miten B2B yritykset kehittävät suhteita online mediassa. Aineisto kerättiin neljän kohdeorganisaation sosiaalisen median profiilisivustoilta, sekä julkaisuista. Aineiston kokonaismäärä oli 272 julkaisua ja neljä Facebook, sekä LinkedIn profiilisivuston ”Tietoja” -osiota. Aineisto analysoitiin teoriapohjaisella sisällönanalyysilla. Tulokset osoittavat, että tutkitut yritykset jakavat enimmäkseen tietoa organisaatiosta ennemmin kuin yrittävät saada aikaan vuorovaikutusta yleisön kanssa. Tulokset osoittavat myös, että tutkitut organisaatiot ovat avoimempia Facebookissa kuin LinkedInissa. Organisaatiot käyttävät enimmäkseen kuvia, ja pyrkivät voittamaan yleisöä puolelleen verkostoitumalla ja lahjoittamalla organisaatioihin, joista heidän yleisönsä on kiinnostuneet. Mitä tulee vuorovaikutukseen, tutkitut organisaatiot eivät joko vastanneet tai reagoineet vastauksiin. Organisaatiot pyrkivät jopa vähentämään yhteydenottotapoja. Tulokset ehdottavat, että vuorovaikutuksellista viestintää käytetään vähän, vaikka yhteisöpalvelut antavat tähän hyvän mahdollisuuden. Tämä tutkimus antaa lisää ymmärrystä siitä, miten B2B yritykset käyttävät yhteisöpalveluja suhteiden kehittämisessä yleisön kanssa. Tutkimus ehdottaa, että sijoittamalla vuorovaikutukselliseen viestintään, organisaatiot voivat kehittää suhteita yleisönsä kanssa. Ymmärtämällä, miten B2B yritykset käyttävät sosiaalista mediaa suhteiden kehittämisessä, antaa organisaatioille eväitä sosiaalisen median käyttöön suhteiden kehittämisessä.fi
dc.description.abstractRelationship cultivation strategies have been studied since 1980s, as part of the organization-public relationships (Cheng 2018, 120; Huang & Zhang 2013, 85; Ki & Shin 2006, 194). It is noted, that interactivity and involvement play an important role in online relationship cultivation. Many of the studies has focused on non-profit or business-to-consumer organizations (e.g. Ki & Hon 2006; Bortree & Seltzer 2009; Waters et al. 2009; McCorkindale 2010; Rybalko & Seltzer 2010; Men & Tsai 2012; O’Neil 2014; Shin et al. 2015), whereas far too little attention is paid to business-to-business organizations (Siamagka et al. 2015, 89; Järvinen et al. 2012, 102). Therefore, this study focused on business-to-business organizations and, how they cultivated relationships online. The data was gathered from four case organizations' social networking sites and published posts. The total sample size was 272 wall posts and four Facebook and LinkedIn profile pages’ “About” sections. Data was analyzed with content analysis. These results indicate that the studied organizations mainly disseminate information of the organization rather than try to have interactive communication with publics. These results show that the studied organizations are more open on Facebook than on LinkedIn. Organizations use mostly images and try to win publics over by networking and donating to organizations, whom publics are interested. What comes to interactivity, case organizations did not either respond or give reactive responses to publics. Organizations even try to limit the possibilities to contact the organization. These results suggest that interactive communication is used less, even though social networking sites offers great opportunities for this. This study gives better understanding of how business-to-business organizations use social networking sites for relationship cultivation with publics. The study suggests that investing in interactive communication, organizations can further develop the relationships with their publics. By understanding how business-to-business organizations use social media sites for relationship cultivation, helps organizations to utilize them better for relationship cultivation.en
dc.format.extent52
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherB2B
dc.subject.otherorganization-public-relationship
dc.subject.otherrelationship cultivation strategies
dc.titleB2B organizations cultivating relationships in social media
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911184924
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestinnän johtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi2043
dc.subject.ysointeraktiivisuus
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysoLinkedIn
dc.subject.ysoFacebook
dc.subject.ysosuhdetoiminta
dc.subject.ysointeractivity
dc.subject.ysosocial media
dc.subject.ysocontent analysis
dc.subject.ysoLinkedIn
dc.subject.ysoFacebook
dc.subject.ysopublic relations
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record