Show simple item record

dc.contributor.advisorValkonen, Tarja
dc.contributor.authorHenriksson, Karoliina
dc.date.accessioned2019-11-08T11:00:53Z
dc.date.available2019-11-08T11:00:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66271
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on kuvata henkisesti kuormittavassa tilassa olleiden asiakkaiden kokemuksia ja käsityksiä hoitajan supportiivisesta vuorovaikutuksesta auttamiskeskustelussa. Tutkielmassa kuvataan sitä, millaisia kokemuksia ja käsityksiä asiakkailla on hoitajien antamasta tuesta kahdenkeskisissä keskustelutilanteissa. Aineisto kerättiin sähköisesti kirjoitustehtävän avulla, ja vastaajiksi etsittiin ihmisiä, jotka olivat kuormittavassa tilanteessa hakeneet terveydenhuollosta keskusteluapua. Aineisto koostui 35 eri vastauksesta, ja analyysi toteutettiin laadullisesti aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tulosten perusteella hoitajan supportiivisessa vuorovaikutuksessa merkitykselliseksi korostuu supportiivinen vuorovaikutusosaaminen. Hoitajien supportiivinen vuorovaikutusosaaminen parhaimmillaan tukee kuormittuneen ihmisen selviytymistä. Vastaajat näkevät tärkeänä, että hoitaja tukee asiakkaan avointa itsestäkertomista, toimii tavalla, jonka myötä asiakas tuntee itsensä hyväksytyksi sekä lisää asiakkaan ymmärrystä kuormittavasta tilanteesta. Haasteet hoitajien supportiivisessa vuorovaikutuksessa näkyvät supportiivisten vuorovaikutustaitojen puutteina tilanteissa, joissa asiakas ei koe tulevansa hyväksytyksi, joissa ilmenee tilannekohtaisia häiritseviä tekijöitä tai joissa asiakkaan ymmärrys kuormittavasta tilanteesta ei kasva. Jos hoitajalla ei ole riittävästi supportiivista vuorovaikutusosaamista, voi asiakas tulosten mukaan lopettaa avun hakemisen kokonaan. Tämä tutkimus vahvistaa supportiivisen vuorovaikutusosaamisen merkitystä osana auttamiskeskusteluja ja antaa terveydenhuollon toimijoille tietoa siitä, miten hoitajien koulutusta voitaisiin kehittää vuorovaikutusosaamisen suhteen. Olisi tärkeää, että koulutuksessa vahvistettaisiin vuorovaikutusosaamisen tiedollista ja teoreettista ymmärtämistä. Hoitajien on tärkeää saada monipuolista tietoa supportiivisen vuorovaikutuksen ominaisluonteesta auttamiskeskustelun kaltaisessa vuorovaikutustilanteessa. On myös hyvä kehittää hoitajien erilaisia supportiivisia vuorovaikutustaitoja, esimerkiksi kuuntelemisen ja nonverbaalisen vuorovaikutuksen taitoja.fi
dc.format.extent65
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherauttamiskeskustelu
dc.subject.othersupportiivinen vuorovaikutus
dc.subject.othervuorovaikutusosaaminen
dc.titleAsiakkaiden käsitykset ja kokemukset hoitajien supportiivisesta vuorovaikutuksesta : sosiaalinen tuki auttamiskeskustelussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201911084789
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysopsyykkinen kuormittavuus
dc.subject.ysokeskusteluapu
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoselviytyminen
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysohoitohenkilöstö
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record