Show simple item record

dc.contributor.advisorPuolimatka, Tapio
dc.contributor.authorRäsänen, Sara
dc.date.accessioned2019-10-30T06:37:19Z
dc.date.available2019-10-30T06:37:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66101
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on antaa tuoretta tietoa erityisluokanopettajien ajatuksista ja kokemuksista koskien kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Tutkimuksessa selvitetään kodin ja koulun välisen yhteistyön haasteita, erilaisia keinoja sen toteutumiselle sekä sitä millaista onnistunut yhteistyö on. Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla keväällä 2019 ja siihen vastasi yhteensä 135 erityisluokanopettajaa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eniten käytettyjä kodin ja koulun välisen kommunikoinnin keinoja ovat sähköinen Wilma, tekstiviestit sekä puhelut. Haasteiksi erityisluokanopettajat mainitsivat ajanpuutteen, vaikeuden saada yhteyttä vanhempiin, näkemyserot oppilaan tuen tarpeista sekä kodin ja koulun roolista, kulttuuri- ja kielierot, stressin ja lisäksi erillisen työpuhelimen puuttumisen koettiin asettavan haasteita yhteydenpidolle. Onnistuneeseen yhteistyöhön erityisluokanopettajat liittivät selkeästi neljä asiaa, joita olivat avoimuus ja läpinäkyvyys, riittävä viestintä, molemminpuolisuus ja yhteinen tavoite. Tutkimus tuo esille haasteiden sekä onnistuneen yhteistyön selkeää yhteyttä toisiinsa sekä niiden välistä ristiriitaa. Onnistunut yhteistyö vaatii toimiakseen yhteydenpitoa sekä yhteistyötä, joiden puuttuminen taas koetaan yhteistyön haasteena.fi
dc.format.extent53
dc.language.isofi
dc.subject.otherkodin ja koulun yhteistyö
dc.titleErityisluokanopettajien näkemyksiä kodin ja koulun yhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910304666
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysokasvatuskumppanuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record