Show simple item record

dc.contributor.advisorPesonen, Hanna-Leena
dc.contributor.advisorSiltaoja, Marjo
dc.contributor.authorKoski, Ines
dc.date.accessioned2019-10-14T06:03:32Z
dc.date.available2019-10-14T06:03:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65842
dc.description.abstractTiedon lisääntyminen koskien ympäristöhaasteita näkyy ulkoisten sidosryhmien lisääntyneessä paineessa yrityksiä kohtaan. Nykyään yritykset vastaavat näihin vaatimuksiin esimerkiksi kiinnittämällä huomiota yritystoimintaansa ja niiden mahdollisiin ympäristövaikutuksiin. Elinkaariarvioinnilla on potentiaalia tuottaa tietoa yrityksen omista toimista ja siitä, mitkä toimet aiheuttavat suurimmat ympäristövaikutukset. Tämän Pro gradu -työn tarkoituksena on tutkia, miten tapausyritys voi sisällyttää elinkaariarvioinnin tuottamaa tietoa toimintaansa. Tutkimusongelma on ”kuinka elinkaaritietoa voidaan sisällyttää yrityksen toimintaan”. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen ja toteutettiin tapaustutkimuksena haastatteluiden avulla. Tutkimusta varten haastateltiin viittä yrityksessä työskentelevää asiantuntijaa, joilla oli aiempaa tietoa elinkaariarviointiprosessista. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Tutkimustuloksia analysointiin deduktiivisella sisällönanalyysilla sekä teemoittelulla. Tutkimustulokset osoittavat, että elinkaariarviointia pidetään tärkeänä ja ainutlaatuisena työkaluna, joka on osittain hankalasti ymmärrettävä ja hidas toteuttaa. Tiedon jakamista, tietoisuuden lisäämistä ja henkilökunnan kouluttamista koettiin parhaina keinoina sisällyttää elinkaaritietoa yrityksen toimintoihin. Sisäisen viestinnän kehityksen havaittiin tukevan elinkaaritiedon sisällyttämistä.fi
dc.description.abstractThe increase in knowledge on environmental challenges can be seen in increased pressure from external stakeholder groups towards corporations. Corporations are nowadays answering these demands by, for instance, paying more attention to their operations and their possible impacts to the environment. Life Cycle Assessment (LCA) has the potential to produce information of the company’s own actions and what actions cause the greatest impact to the environment. This Thesis aims at researching how the case company can incorporate life cycle information from a life cycle assessment into their operations. The research problem is stated as “How can life cycle information be incorporated into company operations”. The research method is qualitative and was carried out following a case study strategy and implemented through interviewing. The interviews were conducted through five expert interviews of employees within the corporation with prior knowledge on the LCA process. The interviews were theme interviews with a structured form of questions provided. The research results were analysed through thematic analysis in addition to deductive data analysis method. Research findings indicate that LCA is considered as an important and one of a kind environmental tool, which can be difficult to understand and time-consuming to implement. Life cycle information was found best to be incorporated into corporate operations through sharing information, increasing awareness and employee training. The development of internal communication was found to benefit life cycle information incorporation.en
dc.format.extent74
dc.language.isoen
dc.subject.otherorganisaatio-oppiminen
dc.subject.othertiedon jakaminen
dc.subject.otherLCA
dc.subject.otherORGANIZATIONAL LEARNING
dc.subject.otherINTERNAL COMMUNICATION
dc.subject.otherINFORMATION SHARING
dc.titleIncorporation of life cycle information into company operations
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201910144421
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysoelinkaariarviointi
dc.subject.ysosisäinen viestintä
dc.subject.ysolife cycle analysis
dc.subject.ysointernal communication
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record