Show simple item record

dc.contributor.authorSalla Sorvisto-Santoro
dc.date.accessioned2019-10-08T13:32:39Z
dc.date.available2019-10-08T13:32:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7842-6
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65791
dc.description.abstractThe roots of Finnish-German relations in politics, trade, science and culture go far back to the past. Even today, Germany's importance as Finland's most important export and import partner provides the basis for regular news coverage of the German political and economic occurrences in the Finnish media. From the German point of view, however, the situation is different. Despite the common past with Germany, Finland still carries the image of being a rather unknown and distant northern country. The purpose of my research was to find out what different stereotypes of Finland are communicated to readers in the German press today and what kind of image of Finland results from that. These stereotypes about Finland and the Finns and their role as possible modifiers of the country image, were an essential part of my study. The corpus consisted of 142 meticulously sorted newspaper articles published between 2010-2017 in the six most widely distributed national German quality newspapers. My dissertation consists of seven chapters. After the introduction (Ch. 1), I discuss stereotype research in general and its different disciplines in the theory section (Ch. 2). In Chapter 3, “Finland’s presence in Germany,” I review the common history of Finland and Germany. In addition to that I introduce, by way of example, various sources of Finland information in German society. I describe the Grounded Theory research method and my own methodological approach in Chapter 4, after which, in Chapel 5, I present the research criteria and specific characteristics of the corpus. As a result of the analysis section of my research (Ch. 6), I identify a total of 29 topic clusters based on my data. In addition to the variety of these topic clusters, also the positive writing about Finland in the German media should be pointed out as a result of my study. Indeed, my research has shown that Finland’s image in Germany is more diverse and positive today than ever before. Keywords: Finland’s image, country image, Finland-Germany, stereotypes, press, Grounded Theoryen
dc.description.abstractSuomen ja Saksan välisten suhteiden juuret ulottuvat niin politiikan, kaupan, tieteen kuin kulttuurinkin saralla kauas menneisyyteen. Vielä tänäkin päivänä Saksan merkitys Suomen tärkeimpänä vienti- ja tuontimaana luo pohjan säännölliselle uutisoinnille Saksan politiikan ja talouden käänteistä suomalaisissa tiedotusvälineissä. Saksan näkökulmasta katsottuna tilanne on kuitenkin toisenlainen, sillä yhteisestä menneisyydestä huolimatta Suomi näyttäytyi vielä vuosituhannen vaihteessa Saksassa suurelle yleisölle melko tuntemattomana ja etäisenä pohjoisen maana. Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millainen Suomi-kuva ja mitä eri Suomi-stereotyyppejä Saksan lehdistössä lukijoille tänä päivänä välitetään. Keskeisiksi tutkimuskohteiksi nousivat Suomeen ja suomalaisuuteen yhdistetyt stereotyypit sekä niiden merkitys maakuvan mahdollisena muokkaajana. Aineistopohjani muodostivat kuusi Saksan laajalevikkisintä kansallista sanomalehteä sekä 142 kyseisistä lehdistä poimittua ja tietyt kriteerit täyttävää suomiaiheista artikkelia tai reportaasia vuosilta 2010-2017. Väitöskirjani rakentuu seitsemästä kappaleesta. Johdannon (kap. 1) jälkeen perehdyn teoria-osassa (kap. 2) laaja-alaisesti stereotyyppitutkimukseen ja sen eri suuntauksiin. Kappaleessa 3 ”Suomi Saksassa” teen katsauksen Suomen ja Saksan yhteiseen historiaan sekä tarkastelen esimerkinomaisesti saksalaisen Suomi-tietouden mahdollisia eri tietolähteitä. Käyttämääni Grounded Theorytutkimusmenetelmää ja siitä kehittämääni versiota kuvailen kappaleessa 4, jonka jälkeen käsittelen kappaleessa 5 tutkimusaineistoni valintakriteerejä ja aineiston erityisominaisuuksia. Tutkimukseni analyysiosuuden (kap. 6) tuloksena määrittelen aineistoni perusteella yhteensä 29 aiherypästä/teemaklusteria, joista tämän päivän Suomeen ja suomalaisuuteen liittyvät stereotyypit ja stereotyyppiset ilmaukset kumpuavat. Teemaklustereiden kirjon lisäksi merkillepantavaa on aineistoni sanomalehtiartikkelien huomattavan positiivinen kerrontatyyli Suomesta. Tutkimukseni osoittaa Saksan lehdistön välittämän Suomi-kuvan olevan tänään monipuolisempi ja myönteisempi kuin koskaan aiemmin. Avainsanat: Suomi-kuva, maakuva, Suomi-Saksa, stereotyypit, lehdistö, Grounded Theoryfi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.subject.otherFinnland-Bildde
dc.subject.otherImage
dc.subject.otherfinnisch-deutsch
dc.subject.otherStereotype
dc.subject.otherPresse
dc.subject.otherGrounded Theory
dc.subject.othermaakuva
dc.subject.otherSuomi-Saksa
dc.subject.otherFinland’s image
dc.subject.othercountry image
dc.subject.otherFinland-Germany
dc.subject.otherstereotypes
dc.subject.otherpress
dc.titleZum Finnland-Bild in der deutschen Presse. Eine qualitative Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Stereotype
dc.typeDiss.
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7842-6
dc.subject.ysoSuomi-kuva
dc.subject.ysostereotypiat
dc.subject.ysolehdistö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record