Show simple item record

dc.contributor.advisorSilvasti, Tiina
dc.contributor.authorNiskanen, Sara
dc.date.accessioned2019-09-26T06:52:39Z
dc.date.available2019-09-26T06:52:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65658
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miksi Maaseudun tukihenkilöverkon viljelijätaustainen tukihenkilö toimii vapaaehtoisena ja millainen rooli vertaisella tukihenkilöllä on suhteessa viljelijään. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten vertaiset jaksavat itse. Tutkimuksen tutkimustehtävänä oli tarkastella vertaisten ajatuksia viljelijöiden nykytilanteesta ja jaksamisesta. Tutkimus toteutettiin laadullisten menetelmien avulla. Tutkimuksen aineisto koostui yhdeksästä Maaseudun tukihenkilöverkon viljelijätaustaisen tukihenkilön teemahaastattelusta sekä yhdestä kirjallisesta vastauksesta haastattelurungon kysymyksiin. Haastattelut tehtiin heinä–syyskuussa 2018 Länsi- ja Itä-Suomen alueella. Analyysimenetelmänä tutkimuksessa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa löydettiin viisi motiivia, joiden vuoksi vertainen toimii vapaaehtoisena. Motiivit olivat: yhteiskunnalliset syyt, altruismi ja halu auttaa, omakohtainen kokemus kriisistä selviämisestä, elämänasenne sekä tukihenkilöverkko ja toiset tukihenkilöt. Vertaisilla oli myös useita rooleja suhteessa tuettavaan viljelijään. Vertaisen rooleista tärkein oli toimiva kaksoisrooli, ja muita rooleja olivat vierellä kulkija, asiantuntija ja verkon jäsen. Vertaiset tukihenkilöt kokevat voivansa hyvin. Vertaisten hyvinvointia tukevia seikkoja olivat perhe ja vapaa-aika, tukihenkilöverkko ja toiset tukihenkilöt sekä tukityö ja maataloustyö. Vaikka vertaiset kokivat oman jaksamisensa hyväksi, he tunnistivat myös lukuisia tekijöitä, jotka voivat olla riski vertaisen tukihenkilön hyvinvoinnille. Vertaiset olivat huolissaan ennen kaikkea yleisesti viljelijöiden jaksamisesta sekä viljelijäväestön yhteiskunnallisesta asemasta. Vertaisten mukaan viljelijät ovat yhteiskunnassamme syntipukin asemassa ja heitä syyllistetään esimerkiksi maataloustuilla elämisestä. Tutkimus antaa arvokasta ja kokonaisvaltaista tietoa Maaseudun tukihenkilöverkon vertaisten tukihenkilöiden motiiveista, rooleista ja heidän jaksamisestaan ajanjaksona, kun maatalous kokee jälleen merkittävää rakennemuutosta ja myös kolmas sektori on murroksessa.fi
dc.format.extent122
dc.language.isofi
dc.titleKuka auttaa uupunutta viljelijää? : tutkimus Maaseudun tukihenkilöverkon viljelijätaustaisista tukihenkilöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909264266
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokolmas sektori
dc.subject.ysorooli (tehtävä)
dc.subject.ysovapaaehtoisuus
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysovapaaehtoistyö
dc.subject.ysomaanviljelijät
dc.subject.ysomaatalousyrittäjät
dc.subject.ysovertaistuki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record