Show simple item record

dc.contributor.advisorItkonen, Hannu
dc.contributor.authorRouvali, Tuomas
dc.date.accessioned2019-09-06T07:02:16Z
dc.date.available2019-09-06T07:02:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65440
dc.description.abstractTämän liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisista erilaisista näkökulmista nuorten kilpaurheilua merkityksellistetään. Tutkimusaiheen taustalla on havainto siitä, miten laajasti lapset ja nuoret tavoittava urheiluseuratoiminta on Suomessa valjastettu useisiin erilaisiin ja välillä ristiriitaisilta kuulostaviin tarkoituksiin. Tutkielmassani tarkastelen, miten nämä erilaiset tavoitteet ja merkitykset näkyvät yläkouluikäisten kilpaurheilevien yleisurheilijoiden, heidän vanhempiensa ja heidän valmentajiensa puheissa. Tarkoituksena on kuvailla sitä, miten nuorisourheilun erilaiset merkitykset näkyvät tutkittavien puheissa ja millaisia eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä eri tahojen tavoissa merkityksellistää nuorisourheilua on löydettävissä. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on Risto Honkosen ja Juha Suorannan (1999) nuorten joukkueurheilusta löytämät erilaiset puhetavat. Nämä puhetavat ovat tehovalmennuspuhe, hauskuuspuhe, sosialisaatiopuhe ja terveyspuhe. Tutkimuksen aineisto muodostuu yhdessä yleisurheiluseurassa, Jyväskylän Kenttäurheilijoissa, urheilevien nuorten, heidän vanhempiensa ja heidän valmentajiensa yhteensä kymmenestä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Aineisto on analysoitu diskurssianalyysin ja sisällönanalyysin metodeja käyttäen. Diskurssianalyyttisen käsitteistön pohjalta nimesin analyysissäni erilaiset nuorisourheilun puhetavat erilaisiksi nuorisourheilun diskursseiksi. Tutkimukseni mukaan nuoret merkityksellistivät urheiluaan ennen kaikkea tehovalmennus- ja hauskuusdiskursseista käsin. Valmentajien puheissa näkyivät suurimmaksi osaksi samat diskurssit kuin heidän valmentamiensa nuorten puheissa, mutta sosialisaatiodiskurssi näkyi valmentajien puheissa enemmän kuin nuorilla. Sen sijaan vanhemmat merkityksellistivät nuorten urheilua muita monipuolisemmin ja heidän vastauksissaan esiintyivät kaikki diskurssit hyvin tasaisesti. Huomattavia eroja esiintyi myös sukupuolten välillä, sillä miespuoliset tutkittavat merkityksellistivät nuorten urheilua enemmän tehovalmennusdiskurssista käsin, kun taas naispuolisilla tutkittavilla diskurssit esiintyivät tasaisemmin. Kaikki tutkittavat kokivat kuitenkin nykyisen toiminnan tukevan heidän urheiluseuratoiminnalle asettamia tavoitteitaan, joten merkittäviä ristiriitoja tavoitteiden välille ei löytynyt. Niin nuoret, vanhemmat kuin valmentajat kokivat nuorisourheilun erilaisten tavoitteiden tukevan toisiaan.fi
dc.format.extent91
dc.language.isofi
dc.subject.othernuorisourheilu
dc.titleUrheiluseuratoiminnan moninaiset merkitykset : nuorten, vanhempien ja valmentajien yleisurheilusta käyttämät diskurssit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201909064041
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysourheilu- ja liikuntaseurat
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysovalmentajat
dc.subject.ysokilpaurheilu
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysovanhemmat
dc.subject.ysoyleisurheilijat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record