Show simple item record

dc.contributor.authorKari, Martti J.
dc.date.accessioned2019-09-03T09:45:09Z
dc.date.available2019-09-03T09:45:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-951-39-7837-2
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65402
dc.description.abstractA limited amount of information has been published about the cyber threat scenarios of the Russian Federation. However, official Russian documents contain enough information to build a description of the Russian cyber threat picture. This thesis, consisting of six interconnected articles, discusses the Russian perception of cyber threats and the country’s response to these threats. The data consist of 140 official Russian documents, including strategies, information security and military doctrines, draft legislation and laws. Grounded theory is used to guide the data collection and to code the data as well as to construct a model of Russian cyber threat perception. Then the theory of strategic culture is used to explain and interpret this model. The theo-ry of strategic culture consists of basic assumptions about the strategic envi-ronment, including threat perception, as well as assumptions about the options to respond to the threats. The theory of strategic culture identifies the factors that influence the formulation and outcome of a state’s strategic culture. These factors may encompass historical, geographical, technological or political fac-tors. The Russian cyber threat assessment reflects tensions in the international situation. One of the underlying assumptions axioms of Russian history is that the Soviet Union was a besieged fortress, surrounded by enemies and under con-stant threat of attack from the West. This narrative is present in the Russian cyber threat perception just as it is part of the country’s general threat assess-ment. To protect itself, Russia is preparing to isolate the Russian segment of the Internet from the global Internet and improving the protection of its critical in-formation infrastructure. As a further protective measure but also as a means monitor the opposition, Russia has increased surveillance of the Internet and banned user anonymity. Russia is making an effort to replace imported infor-mation and communication technology with Russian production. As an augmentation to previous research, this thesis, by using the theory of strategic culture, explains the long-term motives and reasons of Russia´s be-haviour in cyberspace. This thesis estimates that the besieged fortress narrative guides Russia´s state behaviour in cyberspace also in future.en
dc.description.abstractVenäjän Federaation kyberuhkakuvista on julkaistu vain vähän tietoja. Venäläiset viralliset asiakirjat sisältävät kuitenkin riittävästi tietoja, jotta niiden avulla voidaan muodostaa kuva Venäjän kokemasta kyberuhkasta. Tässä väitöskirjassa, joka koostuu kuudesta toisiinsa liittyvästä artikkelista, käsitellään Venäjän kyberuhkakuvaa ja sitä, miten Venäjä tähän kyberuhkaan vastaa. Tutkimuksen lähteenä on ollut 140 venäläistä virallista asiakirjaa, kuten strategiat, informaatioturvallisuuden ja sotilasdoktriinit, lait ja lakiluonnokset. Grounded Theorya on käytetty ohjaamaan datan keräystä ja koodaamista ja sen avulla on rakennettu malli Venäjän kyberuhkakuvasta. Tätä mallia selitetään strategisen kulttuurin teorialla. Strateginen kulttuuri tarkoittaa tietyssä valtiossa vallalla olevia näkemyksiä sodan ja kriisin luonteesta, maahan kohdistuvasta uhkasta ja uhan aiheuttajista sekä toiminnallisista vaihtoehdoista vastata kyseiseen uhkaan. Venäjän strategiseen kulttuuriin vaikuttaa erityisesti historia, mutta myös maantiede, teknologia ja valtion poliittinen kulttuuri ja johdon asenteet. Yksi Venäjän historian perusoletuksista on, että Neuvostoliitto oli vihollisten ympäröimä, Lännen jatkuvan hyökkäysuhan alla oleva piiritetty linnake. Tämä narratiivi on myös osa Venäjän kyberuhkakuvaa. Suojellakseen itseään Venäjä valmistelee Internetin venäläisen segmentin eristämistä globaalista Internetistä ja parantaa kriittisen informaationinfrastruktuurin suojaamista. Suo-jautuakseen, mutta myös valvoakseen oppositiota, Venäjä on lisännyt Internetin valvontaa ja pyrkinyt kieltämään käyttäjien anonymiteetin. Länttä teknologisesti jäljessä oleva Venäjä yrittää korvata ulkomailta tuotavan informaatio- ja kommunikaatioteknologian Venäjän omalla tuotannolla. Tämä väitöskirja selittää pitkän aikavälin motiiveja ja syitä Venäjän käyttäytymiselle kyberympäristössä strategisen kulttuurin teorian avulla. Arvio on, että niin sanottu piiritetyn linnakkeen narratiivi ohjaa Venäjän toimintaa kyberympäristössä myös tulevaisuudessa.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Kari, M., & Kuusisto, R. (2017). Russia: A cyber fortress besieged. In <i>M. Scanlon, & N.-A. Le-Khac (Eds.), ECCWS 2017 : Proceedings of the 16th European Conference on Cyber Warfare and Security (pp. 593-601). Academic Conferences International.</i> <a href="https://search.proquest.com/conference-papers-proceedings/russia-cyber-fortress-besieged/docview/1966801304/se-2?accountid=11774"target="_blank"> search.proquest.com/conference-papers-proceedings/russia-cyber-fortress-besieged/docview/1966801304/se-2?accountid=11774</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Kari, M. (2018). The concept of the critical information infrastructure of the Russian Federation. In <i>J. Q. Chen, & J. S. Hurley (Eds.), ICCWS 2018 : Proceedings of the 13th International Conference on Cyber Warfare and Security (pp. 543-551). Academic Conferences International.</i> <a href="https://search.proquest.com/conference-papers-proceedings/concept-critical-information-infrastructure/docview/2018926651/se-2?accountid=11774"target="_blank"> search.proquest.com/conference-papers-proceedings/concept-critical-information-infrastructure/docview/2018926651/se-2?accountid=11774</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Kari, M. (2018). The protection of Russia’s critical information infrastructure. In <i>A. Jøsang (Ed.), ECCWS 2018 : Proceedings of the 17th European Conference on Cyber Warfare and Security (pp. 533-540). Academic Conferences International.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Kari, M. (2019). Strategic Culture Theory as a Tool for Explaining Russian Cyber Threat Perception. In <i>N. van der Waag-Cowling, & L. Leenen (Eds.), ICCWS 2019 : Proceedings of the 14th International Conference on Cyber Warfare and Security (pp. 528-535). Academic Conferences International.</i>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli V:</b> Kari, Martti (2019). Protecting the besieged cyber fortress : Russia’s response to cyber threats. In <i>Cruz, Tiago; Simoes, Paulo (Eds.) ECCWS 2019 : Proceedings of the 18th European Conference on Cyber Warfare and Security, Proceedings of the European conference on information warfare and security. Academic Conferences International, 685-691.</i> <a href="https://search.proquest.com/conference-papers-proceedings/protecting-besieged-cyber-fortress-russias/docview/2261024143/se-2?accountid=11774"target="_blank"> search.proquest.com/conference-papers-proceedings/protecting-besieged-cyber-fortress-russias/docview/2261024143/se-2?accountid=11774</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli VI:</b> Kari, Martti J.; Pynnöniemi, Katri (2019). Theory of strategic culture : an analytical framework for Russian cyber threat perception. <i>Journal of Strategic Studies, Early online.</i> <a href="https://doi.org/10.1080/01402390.2019.1663411"target="_blank"> DOI: 10.1080/01402390.2019.1663411</a>
dc.titleRussian Strategic Culture in Cyberspace: Theory of Strategic Culture – a tool to Explain Russia´s Cyber Threat Perception and Response to Cyber Threats
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-7837-2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record