Show simple item record

dc.contributor.advisorOlbertz-Siitonen, Margarethe
dc.contributor.advisorLahti, Malgorzata
dc.contributor.authorHarju, Kristiina
dc.date.accessioned2019-08-21T05:02:25Z
dc.date.available2019-08-21T05:02:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65261
dc.description.abstractKuluneiden vuosien aikana myös suomalaiset peruskoulut ovat saaneet huomata lisääntyneen maahanmuuton vaikutukset luokissaan. Onkin tärkeää tarkkailla miten opettajat sekä koulujärjestelmä vaikuttaa maahanmuuttajalasten sopeutumiseen, sekä mitä sopeutumistavoitteita koulujärjestelmällä saattaa olla näitä lapsia varten. Aineisto kerättiin haastattelemalla viittä peruskouluopettajaa ja analysoitiin käyttämällä Qualitative Content Analysis -menetelmää. Aineisto paljastaa, että opettajien odotuksia liittyen maahanmuuttajalasten sopeutumiseen ei voida yhdistää suosittuihin kulttuurisen sopeutumisteorioihin merkitsevällä tavalla. Haastateltavien lausunnot näyttävät vastustavan assimilaatiota, jota korostetaan Kimin (2017) teoriassa, kuten myös Gibsonin (1995) teorian käsitystä, että koulujärjestelmät odottavat maahanmuuttajalasten assimiloituvan uuteen kulttuuriin. Aineisto antaa ymmärtää, että opettajat tukevat integraatiota sekä monikulttuurisuutta, minkä vuoksi on mahdollista yhdistää aineiston tulokset Berryn (1997) teoriaan. Haastateltavat ilmaisivat myös essentialistisia käsityksiä kulttuurista, samoin kuin tässä tutkimuksessa käsitellyt sopeutumisteoriat. Valtaosa haastateltavista olivat sitä mieltä, että opettajien rooli maahanmuuttajalasten sopeutumisprosessissa on suuri. Haastateltavat huomauttivat, että vaikka ikätovereillakin voi olla suuri vaikutus tässä prosessissa, opettajien vastuulla on varmistaa, että koulu on turvallinen paikka kaikille oppilaille, sekä korjata ikätovereiden rasistisia asenteita. Aineisto paljastaa monia menetelmiä, joita opettajat voivat käyttää vaikuttaakseen maahanmuuttajalasten sopeutumisprosessiin. Haastateltavat korostivat opettajakoulutuksen, maahanmuuttajalasten kielenopetuksen, valmistavan opetuksen, integraatiotuntien, yleisen oppilaiden tukemisen sekä monikulttuurisuuden tukemisen tärkeyttä. Tämän tutkimuksen löydöksien perusteella ehdotan, että monikulttuurista opetusta sekä koulujärjestelmää muutettaisiin niin, että pyrittäisiin välttämään essentialistista käsitystä kulttuurista, jotta voitaisiin tarjota paremmat olosuhteet kaikille oppilaille, taustasta riippumatta.fi
dc.description.abstractDuring the past few years Finnish schools have experienced the effects of increased immigration within their classrooms. It is important to examine how teachers and the education system affects the adaptation of immigrant children and what adaptation goals the education system holds for these children. Data was gathered by interviewing five comprehensive school teachers, and the transcripts of these interviews were analyzed using Qualitative Content Analysis. The data reveals that teachers’ expectations regarding the adaptation of immigrant children in the education system cannot be connected to popular adaptation theories in a meaningful way. Statements made by interviewees seem to oppose assimilationist notions of cross-cultural adaptation theory, as well as the suggestion by additive acculturation theory that education systems expect immigrant children to assimilate to a new culture. The data suggests that teachers support integration and multiculturality, which allows for a connection to be made to the acculturation strategies. The data also shows that interviewees hold quite essentialist views of culture, similar to most adaptation theories discussed in this study. The majority of the interviewees agreed that teachers play a great role in the adaptation process of immigrant children. Teachers found that although peers can play a big role in this process as well, it is the teachers’ responsibility to ensure the school is a safe place for all students and to correct racist attitudes of peers. The data reveals multiple methods teachers could use to affect the adaptation process of immigrant children. Interviewees highlighted the importance of teacher training, language education for immigrant students, preparatory education, integration among peers, support, and the promotion of multiculturality within the school. Based on the findings of this study, I suggest that the education system and multicultural training should steer away from providing an essentialist understanding of culture in order to better accommodate students of all backgrounds and avoid othering immigrant students.en
dc.format.extent124
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.subject.otherimmigrant children
dc.subject.otheradaptation
dc.subject.othercultural adaptation
dc.subject.othereducation system
dc.subject.otherFinnish education system
dc.titleTeachers' perceptions of the adaptation of immigrant children within the Finnish education system
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908213862
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineIntercultural Management and Communicationfi
dc.contributor.oppiaineIntercultural Management and Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3136
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysomaahanmuutto
dc.subject.ysoimmigrants
dc.subject.ysoteachers
dc.subject.ysoimmigration
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record