Show simple item record

dc.contributor.advisorNäyhä, Annukka
dc.contributor.advisorKeränen, Janne
dc.contributor.authorSalmela, Miisa
dc.date.accessioned2019-08-02T07:18:03Z
dc.date.available2019-08-02T07:18:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65189
dc.description.abstractIlmastonmuutoksen ja hupenevien luonnonvarojen aiheuttavat ongelmat luovat painetta muutokselle ja kasvavaa kiinnostusta biopohjaisten materiaalien käytölle useissa eri tarkoituksissa. Kiertobiotalous on yleistyvä lähestymistapa, joka on suunniteltu korvaamaan nykyinen lineaarinen ”ota-käytä-hävitä” malli, joka perustuu arvon luomiseen maksimoimalla hyödykkeiden tuotanto ja myynti. Kiertobiotalous on kierto- ja biotalouden yhdistelmä, joka hyödyntää bio-pohjaisten resurssien tehokasta hallintaa. Erityisesti PK-yrityksillä nähdään olevan merkittävä rooli puupohjaisen kiertobiotalouden edistämisessä Suomessa ja uusien tuotteiden markkinoille tuomisessa. Tämä tutkielman tarkoituksena on täydentää tietämystä PK-yritysten ajureista ja esteistä puupohjaisella sektorilla, sillä siirtyminen kiertobiotalouteen edellyttää näiden tekijöiden ymmärtämistä. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli saavuttaa parempi ymmärrys kierto-ja biotalous konsepteista, löytää edistävät ja estävät tekijät kiertobiotalouteen siirtymiselle ja esittää teoriat (RBV ja OHI), joita hyödynnettiin tulosten analysoinnissa. Kvalitatiivinen tutkimus perustui kymmeneen puolistrukturoituun haastatteluun, joiden tarkoituksena oli selvittää edellytykset menestykseen ja minkälaisia resursseja ja kyvykkyyksiä tarvitaan puupohjaisessa kiertobiotaloudessa. Keskeisinä ajureina kiertobiotalouteen nähtiin halu muuttaa perinteistä metsäteollisuutta, kannattava liiketoiminta ja ympäristöarvot. Lisäksi, aineettomat resurssit, joita kilpailijoiden on vaikea kopioida, kuten yrityskulttuuri, nähtiin edistävinä tekijöinä. Tutkielman tulokset osoittavat, että olennaista yrityksen menestymiselle kiertobiotaloudessa ovat yhteistyökumppanit, joiden kautta puuttuvat resurssit ja kyvykkyydet voidaan saavuttaa. Lisäksi teknologiset seikat ja uskottavuuden puute nähtiin merkittävimpinä esteinä, joista molemmat näistä voidaan ylittää tekemällä yhteistyötä erinäisten sidosryhmien kanssa.fi
dc.description.abstractThe issues caused by global warming and waning natural resources have created pressures for change and increasing interest around the use of bio-based materials in several different applications. The circular bioeconomy (CBE) is an emerging concept developed to replace the existing linear “take-make-dispose” model, which is based on creating value by maximizing the amount of products produced and sold. CBE is an intersection of circular economy (CE) and bioeconomy (BE) implying a more efficient management of bio-based resources. Especially small and medium sized entrepreneurs (SMEs) are seen to have a major role in advancing wood-based CBE in Finland and developing new products to the markets. The objective of this thesis is to fill in the knowledge gaps of business drivers and barriers among SMEs in the wood-based sector, since the transformation towards CBE requires advancements in understanding these factors. The literature review was conducted to gain a better understanding of the concepts of CE and BE, discover the hindering and driving factors towards CBE as well as to present theories (RBV and OHI) utilized in analysing the results. A qualitative study based on 10 semi-structured interviews was con- ducted to find out of what are the prerequisites to success and what kind of resources and capabilities are needed in wood-based CBE. The willingness to modify the traditional forest industry was seen as a central driver to CBE as well as profitable business and environmental values. Additionally, intangible resources that are hard to imitate by competitors such as company’s culture was mentioned as a driving force. The results of this study revealed that success in CBE requires partnerships through which the missing set of resources and capabilities can be achieved. Moreover, the most pressing barriers were technological and the lack of credibility - both of these which can be tackled by collaborating with different stakeholders in the market.en
dc.format.extent77
dc.language.isoen
dc.subject.othercircular bioeconomy
dc.subject.othersustainability
dc.subject.otherwood-based streams
dc.subject.otherkiertobiotalous
dc.subject.otherpuupohjaiset virrat
dc.titleSmall and medium sized companies in wood-based circular bioeconomy : barriers and prerequisites to success
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201908023751
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysokiertotalous
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysobiotalous
dc.subject.ysometsäteollisuus
dc.subject.ysocircular economy
dc.subject.ysosustainable development
dc.subject.ysobioeconomy
dc.subject.ysoforest industry


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record