Show simple item record

dc.contributor.advisorOnkila, Tiina
dc.contributor.authorKuvaja, Eveliina
dc.date.accessioned2019-07-25T11:19:49Z
dc.date.available2019-07-25T11:19:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/65120
dc.description.abstractAccording to micro-CSR studies individual stakeholder reactions to corporate social re-sponsibility (CSR) can explain the variability between CSR activities and organization`s financial performance (Jones et al., 2017). Therefore, studying and understanding stake-holder perspectives on CSR is needed. This case work focuses on one specific stakeholder group, namely employees and their involvement in CSR. Employee involvement in CSR is necessary for strategy implementation, but it is also beneficial, since involvement can improve organization reputation (De Roeck et al., 2016) and lead to additional organiza-tional outcomes, such as higher employee commitment (Kim et al., 2010). This work aims to examine employee current involvement in CSR as a case study in large multinational corporation. The aim with this work is to help organization in its CSR strategy implementation by describing the current involvement of employees and giving recommendations how involvement could be further supported. This qualitative study is based on the theoretical background considering the relationship between employees and CSR and empirical data consisting of five focus group interviews conducted within the employees of the case organization. The results of the work indicate that employees as a group are comprehensively involved in CSR. Comprehensive CSR rise emotions and is connected to organizational commitment, which is found to be mediated from organizational identification. As a group employee involvement is comprehensive, which is based on the tripartite role of employees and variability in individual perceptions and experiences of CSR. Employees as a group see that CSR is present comprehensively, even though they do not actively think about it. Comprehensiveness of employee involvement may be a challenge, since in order to sup-port involvement, CSR work need to be consistent and be communicated consistently between different segments and dimensions for different kind of individuals. Overall this work recommends case organization to take the full benefits out of its comprehensive CSR work, which employees of the organization seem to value. This work suggests organization to translate CSR strategy to employees in interaction with CSR, HRM and communicational professionals and employees themselves.en
dc.description.abstractYksittäisten sidosryhmien reaktio yritysvastuuseen voi osittain selittää yritysvastuutoimenpiteiden ja organisaation taloudellisen tuloksen välistä yhteyttä (Jones et al., 2017). Tämän vuoksi sidosryhmien näkemyksiä yritysvastuusta on perusteltua tutkia ja ymmärtää. Tämä tapaustutkimus keskittyy yhteen sidosryhmään, nimittäin henkilöstöön ja sen osallisuuteen yrityksen vastuullisuudessa. Henkilöstön osallisuus yritysvastuuseen on tarpeellista strategian jalkauttamisen kannalta, mutta se on myös hyödyllistä, sillä osallisuus voi vaikuttaa positiivisesti mm. organisaation maineeseen (De Roeck et al., 2016) ja tuottaa muita hyötyjä, kuten vahvistaa henkilöstön sitoutumista organisaatioon (Kim et al., 2010). Työ tutkii henkilöstön nykyistä osallisuutta yritysvastuuseen tapaustutkimuksena kansainvälisessä suuryrityksessä. Työn tarkoituksena on auttaa organisaatiota yritysvastuustrategian jalkauttamisessa kuvaamalla henkilöstön nykyistä osallisuutta, sekä antaa suosituksia osallisuuden kehittämiseen. Tämän laadullisen tutkimuksen teoriaosuus käsittelee henkilöstön ja yritysvastuun välistä suhdetta ja empiirinen osuus perustuu viiteen fokusryhmähaastatteluun tutkitussa yrityksessä. Työn tulokset osoittavat, että ryhmänä henkilöstö on kokonaisvaltaisesti osallisena yrityksen vastuullisuuteen. Yritysvastuu herättää henkilöstössä tunteita ja on sidoksissa organisaatioon sitoutumiseen. Ryhmänä henkilöstön osallisuus on kokonaisvaltaista, mikä perustuu toisaalta henkilöstön kolmiosaiseen rooliin yritysvastuutyössä ja toisaalta yksilöiden erilaisiin näkemyksiin ja kokemuksiin yritysvastuusta. Henkilöstö näkee vastuullisuuden olevan läsnä kokonaisvaltaisesti, vaikka eivät usein ajattelisikaan sitä. Henkilöstön kokonaisvaltainen osallisuus yritysvastuuseen voi olla haaste, sillä osallisuuden kehittäminen vaatiin johdonmukaista yritysvastuutyötä ja viestimistä eri segmenttien ja osa-alueiden kautta erilaisille yksilöille. Kokonaisuudessaan tämä työ suosittelee tapausyritystä hyödyntämään täyden potentiaalin sen kokonaisvaltaisesta yritysvastuutyöstä, jota henkilöstö vaikuttaa arvostavan. Työ suosittelee yritysvastuustrategian kääntämistä henkilöstölle yhteistyössä yritysvastuun, henkilöstöjohtamisen ja viestintäammattilaisten sekä henkilöstön itsensä kanssa.fi
dc.format.extent81
dc.language.isoen
dc.subject.otherorganizational identification
dc.subject.othermicro-CSR
dc.subject.otheremployee involvement
dc.subject.othersustainable HRM
dc.title“One does not always think that it`s always present” : a case study of employee involvement in CSR
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201907253683
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoyritysvastuu
dc.subject.ysoemployees
dc.subject.ysocorporate responsibility
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysositoutuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record