Show simple item record

dc.contributor.advisorHuhtala, Mari
dc.contributor.authorJohansson, Julia
dc.contributor.authorJuvenius, Iris
dc.date.accessioned2019-06-27T11:34:27Z
dc.date.available2019-06-27T11:34:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64886
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella esimies-alaissuhteen yhteyttä johtajan koettuun oikeudenmukaisuuteen. Työpaikalla yksi merkittävistä ihmissuhteista on alaisten suhde esimieheensä, jonka vuoksi on tärkeää tutkia mitä vaikutuksia esimies-alaissuhteella voi olla. Viime aikoina on myös lisääntynyt kiinnostus työelämässä esiintyviin eettisiin ulottuvuuksiin. Lisäksi sukupuolen tiedetään vaikuttavan kokemuksiin muista ihmisistä monella tavalla. Tästä syystä kiinnostuksen kohteena oli esimiehen sukupuolen, sekä alaisen ja esimiehen sukupuolten kongruenssin eli saman sukupuolen vaikutus esimies-alaissuhteen ja esimiehen koetun oikeudenmukaisuuden väliseen yhteyteen. Tutkimukseen osallistui 990 alaista, joista 67% oli naisia. Alaisten näkemystä esimies-alaissuhteesta kartoitettiin Leader-Member Exchange teoriaan pohjautuvalla LMX-7 mittarilla. Alaisten kokemusta esimiehensä oikeudenmukaisuudesta mitattiin Perceived Leader Integrity (PLIS)- kyselyllä, joka koostui kolmesta ulottuvuudesta: eettisyys, tinkimättömyys ja johdonmukaisuus. Esimies-alaissuhteen sekä sukupuolen vaikutusta esimiehen koettuun oikeudenmukaisuuteen tarkasteltiin hierarkkisella reggressioanalyysillä. Tutkimuksessa havaittiin, että esimies-alaissuhde on positiivisesti yhteydessä kaikkiin koetun oikeudenmukaisuuden ulottuvuuksiin. Mitä paremmaksi alainen arvioi suhteensa esimieheen, sen eettisemmäksi, tinkimättömämmäksi ja johdonmukaisemmaksi hän koki esimiehensä. Esimiehen sukupuoli vaikutti esimies-alaissuhteen ja esimiehen koetun eettisyyden väliseen yhteyteen siten, että yhteys oli voimakkaampi naisesimiehillä. Lisäksi esimiehen ja alaisen sukupuolten kongruenssilla havaittiin olevan yhteys esimiehen koettuun tinkimättömyyteen siten, että alaiset, joiden sukupuoli oli sama kuin heidän esimiehensä sukupuoli, arvioivat esimiehensä tinkimättömämmiksi kuin alaiset, joiden sukupuoli oli eri kuin esimiehen sukupuoli. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että esimies-alaissuhde on merkitsevä tekijä esimiehen koetun oikeudenmukaisuuden kannalta. Hyvä suhde esimieheen näyttää lisäävän alaisen kokemusta siitä, että esimies kohtelee häntä oikeudenmukaisesti. Naisesimiehet saatetaan kokea eettisempinä, jos naisen rooliin liittyy odotus esimerkiksi paremmista ihmissuhdetaidoista. Esimiehen ja alaisen sukupuolten kongruenssin vaikutus koettuun esimiehen tinkimättömyyteen puolestaan saattaa selittyä sillä, että aiempien tutkimusten mukaan sama sukupuoli lisää kokemusta toisen luotettavuudesta. Jatkossa olisikin syytä kiinnittää huomiota esimies-alaissuhteen laatuun esimerkiksi esimiesvalmennuksissa tai johtamiseen liittyvässä koulutuksessa. Avainsanat: esimiehen koettu oikeudenmukaisuus, esimies-alaissuhde, sukupuolifi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.titleAlaisten kokemus esimiehen oikeudenmukaisuudesta : esimies-alaissuhteen ja sukupuolen vaikutus kokemukseen esimiehestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906273489
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoalaiset
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoesimiehet
dc.subject.ysooikeudenmukaisuus
dc.subject.ysojohtajat
dc.subject.ysoesimies-alaissuhde


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record