Show simple item record

dc.contributor.advisorHämäläinen, Jarmo
dc.contributor.authorHakkarainen, Samuli
dc.date.accessioned2019-06-27T11:25:12Z
dc.date.available2019-06-27T11:25:12Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64882
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tutkittiin aivojen lepotila-aktiivisuuden ja työmuistin yhteyttä. Pyrkimyksenä oli selvittää, korreloiko lepotila-aktiivisuuden aikana havaittava alfavärähtely työmuistin kapasiteetin kanssa. Tutkimuksen aineisto on lähtöisin ReadTwin-tutkimuksesta, joka perustui Finntwin12- sekä Finntwin16-projekteihin. ReadTwin-tutkimukseen osallistuneista valikoitiin 34 tutkittavaa tähän tutkielmaan (24 naista ja 10 miestä). Aineisto kerättiin vuosina 2015 ja 2016. Aineistonkeruuhetkellä koehenkilöt olivat 28–29- ja 40–41-vuotiaita. Tutkittavaa ilmiötä lähestyttiin tarkastelemalla MEG-mittausmenetelmällä kuvattua lepotila-aktiivisuutta, kun tutkittavat pitivät silmiään auki, sekä tarkastelemalla heidän suoriutumistaan WAIS-IV–testin työmuistia mittaavista tehtävistä. Suoriutumisesta muodostettiin työmuisti-indeksi (WMI). Silmät avoinna kerätyn MEG-aineiston keskimääräinen pituus oli 7,65 minuuttia. Tässä tutkimuksessa oletettiin korkeammalla sijaitsevan alfavärähtelyn huippupiikin olevan yhteydessä parempaan työmuistin kapasiteettiin. Toisena oletuksena oli, että mitä voimakkaampi huippupiikin amplitudi on, sitä parempi on työmuistin kapasiteetti. MEG-datan esikäsittely suoritettiin Maxfilter 2.0™- ja MNE Python-ohjelmistoilla häiriötekijöiden poistamiseksi. Tämän jälkeen MNE Pythonilla noudettiin koehenkilöiden MEG-aineistosta alfavärähtelyn huippupiikki sekä sen amplitudi. Aineistosta valittiin 160 sekunnin aikaikkuna alfataajuuden laskemista varten. Osalle henkilöistä edellä mainitut tarkastettiin ja poimittiin manuaalisesti, sillä ohjelmiston noutama huippupiikki oli tarkasteluikkunan (8-13 Hz) rajalla ja se olisi vääristänyt tuloksia. Huippupiikki, amplitudi ja työmuisti-indeksi koodattiin muuttujiksi IBM SPSS Statistics versio 24-ohjelmistoon ja tilastollisena menetelmänä käytettiin parametritonta Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa, sillä kaksi ensimmäistä muuttujaa eivät olleet normaalijakautuneita. Tilastollista merkitsevyyttä työmuisti-indeksin ja alfavärähtelyn huippupiikin, tai sen amplitudin välillä ei löytynyt, joten ennakko-oletukset eivät saaneet tulosten perusteella tukea. Tämä voi johtua eroista toisten julkaisujen tutkimusmenetelmiin nähden, sattuman vaikutuksesta, tai siitä, että aiemmissa tutkimuksissa saattoi virheellisesti olla positiivisia löydöksiä. Jatkotutkimus olisi tarpeen etenkin tutkitun ilmiön monipuolisemman selvittämisen ja kouluissa tapahtuvan opetuksen kannalta, sillä työmuisti on läsnä monissa oppimiseen liittyvissä prosesseissa. Jatkotutkimuksella voi saada lisää ymmärrystä oppimisen eroista ja siitä, johtuvatko erot osaltaan yksilöiden välisestä vaihtelusta alfa-aktiivisuudessa.fi
dc.format.extent21
dc.language.isofi
dc.subject.otherlepotila-aktiivisuus
dc.subject.otherdefault mode network
dc.subject.otherlepotilaverkosto
dc.subject.otheralfa-aktiivisuus
dc.subject.otheralfavärähtely
dc.subject.othertyömuisti
dc.titleAivojen lepotila-aktiivisuuden ja työmuistin yhteys
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906273485
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysotyömuisti
dc.subject.ysoaivot
dc.subject.ysoaktiivisuus
dc.subject.ysolepotila
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record