Show simple item record

dc.contributor.advisorWilska, Terhi-Anna
dc.contributor.authorNuckols, Julia
dc.date.accessioned2019-06-19T12:47:35Z
dc.date.available2019-06-19T12:47:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64727
dc.description.abstractInternet-meemeistä on tullut oleellinen osa poliittisista keskustelua virtuaalisissa ympäristöissä, oli sitten tavoitteeena jakaa poliittisia näkemyksiä tai vaikuttaa muihin käyttäjiin,​ ​meemien hyöty näkyy niiden kyvyssä esittää laajempiakin aiheita tiiviissä muodossa, esimerkiksi kuvina. Tämä pro gradu-tutkielma käsittelee vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentinvaalien ympärillä käytyjä verkkokeskusteluja​, ​ja virtuaalisesti tapahtunutta vaikuttamista meemien muodossa. Internet-meemit ovat jo sellaisenaan uusi ja kiehtova sosiaalinen ilmiö, mutta ne tarjoavat myös erityisen kiinnostavan ulottuvuuden poliittiseen keskusteluun ja vaikuttamiseen, erityisesti meemien ollessa usein vuorovaikutussuhteessa - ei ainoastaan tavallisten käyttäjien - vaan myös itse politiikkojen kanssa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1) millaisia määriä poliittisia meemejä tuotettiin presidentinvaalien yhteydessä ja kuinka paljon meemejä jaettiin tämän tässä kontekstissa 2) minkä tyyppistä poliittista retoriikkaa nämä meemit käyttivät (esimerkiksi poliittisten mielipiteiden esittäminen, kritiikki tai tietoisuuden levittäminen)​. T​ässä tutkimuksessa käytettiin teoreettisena viitekehyksenä Emile Durkheimin rituaali-teoriaa nykyaikaisessa kontekstissa, Charles Cooleyn ja George Herbert Meadin symbolista interaktionismin vuorovaikutus-teoriaa, sekä Henry Jenkinsin osallistuvaa kulttuuria internetissä käsittelevää teoriaa. Tutkimusmenetelmänä oli 250 erilaisen meemin tarkastelu laadullisella sisällönanalyysillä. Tutkimuksessa analysoidut meemit kerättiin Reddit.com –sivuston poliittisista keskustelualueista. Tutkimustulokset osoittivat esimerkiksi sen, että Reddit.com-sivuston meemit edustivat enemmän liberalistisia kuin konservatiivisia arvoja. Tulokset myös näyttivät, kuinka käyttäjien mielipiteet ovat polarisoituneet siten, että liberalististen ja konservatiivisten käyttäjien välillä on suuria mielipide-eroja, jopa vihamielisyyteen asti. Meemit jaettiin aihe- ja tyylikohtaisesti, jolloin kävi ilmi, että vaikka aihe olisi vakava, niin meemit ovat kuitenkin usein parodioivia tyyliltään.fi
dc.description.abstractOnline memes have become an intricate part of political participation in the online world, whether it involves voicing one’s opinions or attempting to influence other users, memes offer a plethora of information in a small compact form. This paper takes on the case of the 2016 United States of America presidential elections including the surrounding timeline, examining the memes present in online discussions in relation to the elections and the candidates affiliated. Memes as a new social phenomenon alone is a fascinating topic, but it was particularly engrossing to examine the presence of memes in modern day political discourse and the symbiotic nature they inherit amongst online users, the media and politicians themselves. This dissertation aims to answer the following questions; 1) in what volumes have political memes been produced and shared in this particular case study and 2) what political rhetoric do they exhibit (political values, critique, awareness etc.), utilizing famous classical theories in a modern context such as Durkheim’s ritual theory as well as Cooley and Mead’s theory on symbolic interactionism, as well as modern day theories such as the theory of Participatory culture by Henry Jenkins. The research methodology was the examination of 250 different memes via content analysis collected from the popular social media site Reddit.com, from numerous different political subreddits. The results were fascinating showing the political trend present on Reddit, being more in favor of liberal values as opposed to conservative. Amongst the opinions presented there was also a noticeable divide amongst conservative and liberal users, sometimes to the point of hostility. Numerous different memetic styles were coded however in most instances, memes will alway exhibit a parodic undertone, even if the topic itself is serious. The importance and popularity of memes as a form of political participation is self-evident, considering the volumes of political memes present in Reddit alone. This dissertation has only shown a fraction of the political discourse taking place in the form of memes in the online world.en
dc.format.extent99
dc.language.isoen
dc.subject.otheronline politics
dc.subject.otheronline symbolic interactionism
dc.subject.otherparticipatory culture
dc.subject.otherreddit
dc.subject.otherinternet-politiikka
dc.subject.othersymbolinen interaktionismi netissä
dc.subject.otherosallistuva kulttuuri
dc.titlePolitical themes in political memes : understanding the intent and prevalence of political online memes
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906193313
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysomeemit
dc.subject.ysoverkkoyhteisöt
dc.subject.ysopolitiikka
dc.subject.ysososiaalinen asema
dc.subject.ysopresidentinvaalit
dc.subject.ysomediaympäristö
dc.subject.ysoverkkoympäristö
dc.subject.ysososiaalinen ympäristö
dc.subject.ysojulkinen keskustelu
dc.subject.ysokulttuurivaikutukset
dc.subject.ysosocial media
dc.subject.ysomemes
dc.subject.ysoonline communities
dc.subject.ysopolitics
dc.subject.ysosocial status
dc.subject.ysopresidential elections
dc.subject.ysomedia environment
dc.subject.ysonetwork environment
dc.subject.ysosocial environment
dc.subject.ysopublic discussion
dc.subject.ysocultural impacts


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record