Show simple item record

dc.contributor.advisorValkonen, Tarja
dc.contributor.authorVainio, Olli
dc.date.accessioned2019-06-19T08:54:46Z
dc.date.available2019-06-19T08:54:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64713
dc.description.abstractTämän maisterintutkielman tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää, millaista vuorovaikutusosaamista lasten jalkapallovalmennus valmentajalta edellyttää, sekä miten lasten jalkapallovalmentajien vuorovaikutusosaaminen voi kehittyä. Tutkielmassa tarkasteltiin erityisesti valmentaja-pelaaja-vuorovaikutussuhdetta vuorovaikutusosaamisen kontekstina. Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena ja empiirinen aineistonkeruu tehtiin teemahaastatteluiden avulla. Kaikki haastattelut suositettiin yksilöhaastatteluina. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta kokenutta lasten jalkapallovalmentajaa. Tulokset osoittavat lasten jalkapallovalmentajan vuorovaikutusosaamisen vaativan laajaa ja monipuolista vuorovaikutustaitojen hallintaa. Valmentajien käsitysten mukaan lasten jalkapallovalmennustyön vuorovaikutuksen kannalta tärkeimpiä taitoja ovat suhteen luomisen ja vahvistamisen taidot, metakognitiiviset viestintätaidot, kuuntelemisen taidot, eri ikäisten pelaajien kohtaamisen taidot, opettamisen taidot, innostamisen taidot, nonverbaalisen viestinnän taidot sekä kyky toimia haastavissa vuorovaikutustilanteissa. Haastateltujen valmentajien käsityksen mukaan vuorovaikutusosaaminen on keskeinen osaamisalue lasten jalkapallovalmentajan työssä. Lisäksi valmentajien käsitysten mukaan valmentajan vuorovaikutusosaamisella on ilmeinen yhteys pelaajakehityksen kannalta olennaiseen pelaajan harjoittelumotivaation kasvamiseen. Lasten jalkapallovalmentajan vuorovaikutusosaamisen edellytykset vaihtelevat valmennuskontekstin mukaan. Valmentajalta edellytetään siis monipuolista ja mukautumiskykyistä vuorovaikutusta pelaajien kanssa eri ympäristöissä, kuten harjoituksissa, ottelutapahtumissa ja turnauksissa. Lisäksi tulokset osoittavat, että valmennustyö on kehittänyt valmentajien ymmärrystä vuorovaikutuksesta, täsmentänyt heidän viestijäkuvaansa, kehittänyt heidän vuorovaikutustaitojaan ja viestintärohkeutta. Aineiston mukaan valmentaminen siis itsessään kehittää valmentajien vuorovaikutusosaamista. Muita kehittymisen tapoja ovat mallista oppiminen, mentorointi, kollegiaaliset keskustelut, virheistä oppiminen sekä kouluttautuminen. Vuorovaikutusosaaminen voi kehittyä myös muilla elämänalueilla kuten työelämässä, harrastuksissa tai kohtaamisissa perheen ja ystävien kanssa. Tämän tutkielman tulokset ovat hyödynnettävissä laajasti jalkapallovalmentajien osaamisen kehittämisessä. Tuloksia on mahdollista hyödyntää esimerkiksi jalkapallovalmentajien koulutuksen kehittämisessä paikallisesti seuratasolla tai valtakunnallisesti Palloliiton tasolla. Haastateltavien käsitysten perusteella vaikuttaa siltä, että lasten jalkapallovalmentajien vuorovaikutusosaamiseen panostaminen kasvattaisi suomalaisen jalkapallon kilpailukykyä kansainvälisesti.fi
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.subject.otherjalkapallovalmennus
dc.subject.otherlasten valmennus
dc.subject.othervuorovaikutusosaaminen
dc.subject.othervuorovaikutussuhde
dc.subject.othervuorovaikutustaidot
dc.titleLasten jalkapallovalmentajien vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906193301
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysososiaaliset taidot
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysovalmentajat
dc.subject.ysovalmennus
dc.subject.ysojalkapallo
dc.subject.ysovuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record