Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija
dc.contributor.authorSyrjä, Inna
dc.contributor.authorLamberg, Fanny
dc.date.accessioned2019-06-19T05:49:38Z
dc.date.available2019-06-19T05:49:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64686
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeus toteutuu arjessa heidän kokemustensa perusteella. Lisäksi tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät edistävät tai rajoittavat itsemääräämisoikeuden toteutumista. Tutkimus pyrkii tuomaan kehitysvammaiset henkilöt osaksi yhteiskunnallista keskustelua ja näin parantamaan heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan elämänsä. Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusperinteen mukaisesti tutkimuksen kohteena ovat kokemukset. Tutkimuksessa haastateltiin kehitysvammaisia henkilöitä heidän kokemuksistaan. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita ja niistä saatu litteroitu, tekstimuotoinen aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Itsemäärääminen toteutui kehitysvammaisilla henkilöillä vaihtelevasti riippuen henkilöstä ja kontekstista. Itsemääräämisen toteutumista rajoittivat kehitysvammaisten henkilöiden huono yhteiskunnallinen asema, haasteet kommunikaatiossa sekä passiivisuus ja opittu avuttomuus. Itsemääräämistä puolestaan edisti edukaatio, tuettu päätöksenteko ja hyvät kommunikaatiotaidot. Tutkimuksen tulosten perusteella kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumisessa elämän eri konteksteissa on paljon kehitettävää. Erilaisia itsemääräämistä edistäviä keinoja tulisi tutkia lisää ja ne tulisi saada jokaisen niitä tarvitsevan käyttöön.fi
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheritsemääräämisoikeus
dc.titleKehitysvammaisten henkilöiden kokemuksia itsemääräämisoikeudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906193276
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysohaastattelututkimus
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysokehitysvammaiset
dc.subject.ysokehitysvammaisuus
dc.subject.ysoitsemäärääminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record