Show simple item record

dc.contributor.advisorAlho, Sirkka
dc.contributor.authorKinnunen, Sari
dc.date.accessioned2019-06-17T11:01:27Z
dc.date.available2019-06-17T11:01:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/64665
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena on kuvata sosiaalityössä esiintyviä eettisiä ristiriitoja. Tutkimuskysymykseni on mitä eettisiä ristiriitoja sosiaalityöntekijät kohtaavat työssään? Olen kiinnostunut siitä, ovatko sosiaalityöntekijät joutuneet toimimaan työssään omien arvojensa tai sosiaalityön eettisten ohjeistusten vastaisesti ja mihin tämä liittyy? Tarkastelen tutkimuksessani myös sosiaalityön eettisiä ohjeistuksia ja sitä, miten ne näkyvät sosiaalityöntekijän suorittaessa työtään. Tämän lisäksi yhtenä teemana minulla on sosiaalityöntekijöiden selontekovelvollisuus, jota käsittelen teorian ja omien havaintojen kautta. Tutkimukseni aineiston keräsin Webropol kyselyn kautta. Julkaisin kyselyn linkin Facebookissa sosiaalityöntekijöiden uraverkoston sivuilla. Kyselyyni vastasi 49 sosiaalityöntekijää eri sosiaalityön sektoreilta. Tutkimukseni metodina on aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja kategoria-analyysi. Tutkimusaineistoni koostuu kyselyaineistosta, joka sisältää myös sosiaalityöntekijöiden itse kirjoittamia vastauksia avoimiin kysymyksiin. Olen analysoinut tekstejä sisällönanalyysin ja kategoria-analyysin kautta. Näiden lisäksi olen analysoinut sosiaalityöntekijöiden kertomuksia selontekovelvollisuuden kautta. Aineistoa analysoidessani päädyin siihen, että sosiaalityöntekijöiden eettisiin valintoihin vaikuttavat ratkaisevasti kiire, työntekijävajaus, organisaation ohjeistukset ja poliittiset linjaukset. Sosiaalityöntekijöiden vastausten kautta näkyväksi tuli, että eettiset periaatteet eivät aina toteudu sosiaalityöntekijöiden työssä. Sosiaalityöntekijät kuvaavat eettisiä ristiriitoja ja melkein jokaisessa vastauksessa, työntekijät selittivät mistä tämä kyseinen tilanne johtuu. Nämä tilanteet liittyvät kausaaliseen selontekovelvollisuuteen.fi
dc.format.extent83
dc.language.isofi
dc.titleEettiset ristiriidat sosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden kertomana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201906173250
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysoammattietiikka
dc.subject.ysoeettisyys
dc.subject.ysokiire
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record